SME D Bank เปิดประตูเอสเอ็มอีไทยยกระดับสู่ตลาดโกลบอล จับมือพันธมิตร ไขเคล็ดลับพาสินค้าขายบน amazon.com ฟรี!

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและกลางย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย เดินหน้าพันธกิจด้านการพัฒนา สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีคว้าโอกาสยกระดับขยายตลาดสู่สากล จากผู้ใช้งานแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์  “amazon.com”  ที่มีจำนวนกว่า 2 พันล้านคนทั่วโลก โดยจับมือกับสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai e-Commerce Association) และบริษัท เทค อี-บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด (TeC) จัด “โครงการพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ เพื่อสร้างการเติบโตผ่านการขยายธุรกิจต่างประเทศ และต่อยอดสู่แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ระดับสากล”  สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ประเภทธุรกิจต่าง ๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค และการผลิตต่าง ๆ ที่มีมาตรฐานสำหรับการส่งออก เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมขยายธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึง ได้รับสิทธิ์นำสินค้าขึ้นขายบนร้านค้าของโครงการผ่านแพลตฟอร์ม amazon.com  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  ซึ่งปกติจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 300,000-500,000 บาทต่อราย ในการเปิดร้านค้าและการทำตลาด

สำหรับโครงการดังกล่าว เปิดรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้ารับการเติมทักษะจำนวน 300 กิจการ และคัดเลือกกิจการที่มีศักยภาพและความพร้อม 50 ราย ให้ได้รับสิทธิ์นำสินค้าขึ้นขายบนร้านค้าของโครงการผ่านแพลตฟอร์ม amazon.com ทั้งนี้ กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง/ภาคตะวันตก เริ่มครั้งแรกในวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่ จากนั้น จัดต่อเนื่องตลอดเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2567 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้การขยายธุรกิจไปต่างประเทศครบวงจร เช่น การวางแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาด วางแผนการตลาด จัดการทางการเงิน ตลอดจนการเรียนรู้วัฒนธรรมและพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ เป็นต้น ช่วยสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโต และเพิ่มช่องทางตลาดจากกำลังซื้อของผู้บริโภคทั่วโลก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น