about

smebiznews.com

ตอบโจทย์ธุรกิจโลกใหม่   

smebiznews.com เกิดจากความตั้งใจของคนทำข่าวด้านธุรกิจที่ได้สัมผัสกับปัญหา ความท้าทาย และความมีอัตลักษณ์โดดเด่นของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มาตลอดเวลาหลายปี ค้นพบว่า (SMEs) มีทั้งสิ่งที่ดีอยู่แล้วโดยเฉพาะความเป็นไทยที่ยังคงขายได้ตลอดไป และมีอีกหลายสิ่งหลายเรื่องที่ต้องเติมเต็มและสละละทิ้งให้เหมาะกับยุคสมัย เพราะอนาคตมาเร็วกว่าที่คิด เราได้เห็นพฤติกรรมผู้บริโภคใหม่ โจทย์ธุรกิจใหม่ ที่ส่วนหนึ่งมาจากเทคโนโลยี disrupt ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปแบบไม่เคยเห็นมาก่อน เหมือนเรากำลังอยู่ในโลกใหม่ แห่งยุค The Age of disruption

ในโลกใหม่ที่เปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้ว ผู้ประกอบการ SMEs เผชิญความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะธุรกิจดั้งเดิมถูก disrupt ถ้าจะไปต่อ  จำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันโลกใหม่ โดยเฉพาะการเปลี่ยนวิธีคิด (mindset ) ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด อยู่รุ่งในยุค disruption

smebiznews.com อาสาเป็น “สื่อลับคมคิด ปิดจุดอ่อน ให้เอสเอ็มอี ด้วยการกลั่นกรอง ความรู้ ไอเดีย บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ การเงิน การตลาด เทคโนโลยี ดิจิทัล และข้อมูลข่าวสารที่ใกล้ตัวน่าเชื่อถือ เพื่อเป็น “ลมใต้ปีก” ส่งเสริมความแข็งแกร่งให้ ผู้ประกอบการ SMEs อยู่รอด อยู่รุ่งในยุค disruption