ธพว. ประกาศเจตนารมณ์ “ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่” ประจำปี 2567 ยึดมั่นซื่อสัตย์ สุจริต ต่อต้านทุจริต สร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลัก ESG

นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร นายประสิชฌ์ วีระศิลป์ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่” ประจำปี 2567 พร้อมร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนที่จะบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ไม่รับของขวัญของกำนัลและผลประโยชน์ต่าง ๆ  ทุกรูปแบบ สอดคล้องตามหลัก ESG ดำเนินภารกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) รับผิดชอบต่อสังคม (Social) และยึดหลักธรรมาภิบาล (Governance) และเป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567 จัด ณ ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่ SME D Bank เมื่อเร็วๆ นี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น