กสิกรไทยจับมือ CASICCB ลงนามส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าพืชยาในโครงการ “น่านแซนด์บอกซ์”

นายอนันต์ ลาภสุขสถิต ประธานสถาบัน เค อะโกรอินโนเวท (K Agro Innovate) ภายใต้มูลนิธิกสิกรไทย และ ศ.ดร.หวาง จุ้นเหวย Executive Director of Chinese Academy of Sciences Innovation Cooperation Center Bangkok (CASICCB) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อนำเอาเทคโนโลยีจากประเทศจีนมาร่วมช่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำในโครงการ “น่านแซนด์บอกซ์” โดย CASICCB จะมอบเครื่อง ‘ultra-micro pulverizer’ ที่ช่วยที่สามารถแปรรูปพืชยาให้อยู่ในอานุภาคเล็กกว่าปกติให้แก่โครงการและมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของพืชยาได้ ตลอดจนความร่วมมือด้านการพัฒา ศึกษา วิจัย การทำพืชให้เป็นยา พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนน่านอย่างยั่งยืน โดยการความร่วมมือนี้จะครอบคลุมทั้งการขยายเครือข่ายทางพันธมิตรในอุตสาหกรรมยา แลกเปลี่ยนทางความรู้ เทคโนโลยี และบุคลากรอีกด้วย

พิธีลงนามดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกิตติคุณ ธนาคารกสิกรไทย และ ศ.ดร.เจียง เบียว Chief Scientific Officer of CASICCB, สมาชิก International Eurasian Academy of Sciences และนักธุรกิจ ผู้นำชาวจีนผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมสำหรับผู้นำชาวจีน K-Academy for Chinese Business Leaders (KCBL) ร่วมเป็นสักขีพยาน อีกทั้งยังได้ร่วมรับฟังโจทย์ในการแก้ปัญหาป่าต้นน้ำน่าน และพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางธุรกิจทั้งมหาภาค และจุลภาคของไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่านเมื่อเร็ว ๆ นี้


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น