SME D Bank จัด “GRC DAY” ขับเคลื่อนองค์กรคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมบุคลากรนำแนวทาง GRC หนุนเอสเอ็มอีเดินหน้าธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมงาน “GRC DAY” เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับการขับเคลื่อนองค์กรที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยธนาคารให้ความสำคัญในการบูรณาการ ด้วยกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Goverance Risk and Compliance : GRC) ควบคู่กับส่งเสริมให้มีบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแนวทาง GRC รวมถึงใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เดินหน้าและยกระดับธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น นิทรรศการความรู้เรื่อง GRC และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง GRC เป็นต้น  ณ Co-Working Space อาคารสำนักงานใหญ่ SME Bank Tower เมื่อเร็ว ๆ นี้


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น