ทีทีบี สัมมนาพิเศษ “ttb tax talk บอก ครบ เจาะลึก เรื่องกองทุนลดหย่อนภาษี” เชิญกูรูเจาะลึกกลยุทธ์ คัดจัดพอร์ตกองทุน SSF และ RMF รับเทศกาลลดหย่อนภาษี

ทีทีบี จัดสัมมนาพิเศษ “ttb tax talk บอก ครบ เจาะลึก เรื่องกองทุนลดหย่อนภาษี” รับเทศกาลลดหย่อนภาษี โค้งสุดท้ายปลายปี เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์บริหารจัดการวางแผนลดหย่อนภาษีด้วยกองทุน เจาะลึกกลยุทธ์คัดจัดพอร์ตกองทุน SSF และ RMF อย่างมีคุณภาพ พร้อมเทคนิคการลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีที่ไม่ควรพลาด เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนการลดหย่อนภาษีได้ตรงเป้าหมาย สร้างวินัยด้านการลงทุนรากฐานสำคัญในการมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งวันนี้และในอนาคต

นางสาวสุพัชรี พิทักษ์กชกร หัวหน้ากลยุทธ์และช่องทางการลงทุน ทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า เคล็ดลับที่ไม่ลับ ที่ทำให้นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกอย่าง Warren Buffett กล่าวถึงหลายต่อหลายครั้ง นั่นก็คือพลังดอกเบี้ยทบต้น ซึ่งส่วนประกอบสำคัญในสมการดอกเบี้ยทบต้น ก็คือ ระยะเวลา ยิ่งมีเวลานาน นอกจากจะช่วยให้โอกาสในการขาดทุนน้อยลงแล้ว ยิ่งนานโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยทบต้นก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งงานสัมมนาพิเศษ “ttb tax talk บอก ครบ เจาะลึก เรื่องกองทุนลดหย่อนภาษี” ในครั้งนี้ ทีทีบี ได้คัดสรรวิทยากรด้านการลงทุนชั้นนำมาแลกเปลี่ยนมุมมองความรู้ และมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินในระยะยาว

TAX TALK เจาะลึกเรื่องวางแผนภาษี

นายถนอม เกตุเอม หรือ พรี่หนอม จากเพจ TaxBugnoms กล่าวว่า หลายคนมักซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีในช่วงโค้งสุดท้ายสิ้นปี ทำให้การวางแผนลดหย่อนภาษีกลายเป็นเรื่องจวนตัว โจทย์สำคัญคือการวางแผนลดหย่อนภาษีอย่างไรให้มีประโยชน์ และวิธีการใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด และผู้ที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดคือตัวเรา

การเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง รวมถึงการดูแลตนเองและการดูแลคนที่เรารักว่าสอดคล้องกันหรือไม่ ส่วนการเลือกผลิตภัณฑ์กองทุน สัมพันธ์กับเป้าหมายทางการเงิน เป้าหมายระยะสั้นกับเป้าหมายระยะกลางอาจไม่สามารถตอบโจทย์การลดหย่อนภาษีได้ หากเป็นเป้าหมายระยะยาวสามารถเป็นตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีได้

ปัจจุบันนอกเหนือจากกองทุน SSF RMF แล้ว ยังมีกองทุน Thailand ESG Fund ที่กำลังจะเป็นทางเลือกเพิ่ม ซึ่งต้องรอติดตามความชัดเจนจากภาครัฐกันต่อไป การลงทุนมีความเสี่ยง หากลงทุนแล้วผิดพลาด สิ่งที่ทำได้คือการหยุดแล้วเปลี่ยนกองทุนใหม่ หากไม่พอใจในกองทุนเก่าสามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ ถือเป็นการจัดพอร์ตการลงทุน และสิ่งที่ทำให้หลายคนพลาดคือ การเลือกโดยยึดระยะเวลาเป็นหลักด้วยเป้าหมายสำคัญคือเงินคืนที่จะได้รับ แต่ไม่ได้ตอบโจทย์เป้าหมายอื่น เช่น การวางแผนทางการเงินในช่วงหลังเกษียณ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วคือการมองเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับตนเอง

บอกครบจบทุกเรื่องกองทุน SSF RMF

ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน กล่าวว่า ภาษีนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สามารถบริหารจัดการได้ จากผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเงินเลย และมีวิธีการบริหารจัดการลดหย่อนภาษีในแบบฉบับของตนเอง โดยเริ่มจากซื้อกองทุนในช่วงอายุ 30 ต้น ๆ เพื่อรับสิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษี โดยมองว่าทุกกองทุนเหมือนกันหมดและเป็นเหมือนเช่นทุกคนคือการวางแผนการซื้อในช่วงปลายปี และจนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านการเงินเพิ่มเติมจึงได้ทราบว่าสิ่งที่คิดไม่ถูกหลักการ คือ เกมการเงินใครรู้ก่อนชนะแต่ต้องเริ่มต้นอย่างมีหลักคิดและรู้หลักวิธีการบริหาร เราสามารถวางแผนได้โดยเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินของตนเอง และไม่จำเป็นต้องขายคืนทันทีหากผลตอบแทนนั้นยังสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในระยะยาว กองทุน คือวิธีการสร้างความมั่นคงทางการเงินแม้จะขายไม่ได้ในทันทีในช่วงวิกฤต แต่เป็นเงินกองหลังสำหรับผู้ที่ไม่มีวินัยทางการเงินได้มีเงินออมในช่วงหลังเกษียณ การซื้อกองทุน RMF สิ่งที่ได้รับคือ 1. สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี 2. เงินเก็บในระยะยาว เลือกลงทุนได้หลายสินทรัพย์ไม่เพียงเฉพาะในตลาดทุนไทยเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องซื้อครั้งเดียวสามารถซื้อแบบสะสมและบริหารจัดการแบบเป็นขั้นตอนได้ เป้าหมายการลงทุนนี้เพื่อการออมเงินในอนาคต และอาจจะไม่ใช่กองทุนเพียงอย่างเดียวที่ตอบโจทย์ ตราสารหนี้อาจจะตอบโจทย์ได้เช่นกัน

ทีทีบี คัด จัด กองเด่นมาให้

นายศรายุทธ แก้วเกษ หัวหน้าบริหารความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนและความคุ้มครอง ทีเอ็มบีธนชาต  กล่าวว่า ทีทีบี ได้คัดกองทุน SSF และ RMF สามารถเลือกลงทุนได้เลย พร้อมจัดลำดับตามความเสี่ยงที่เหมาะสม ลงทุนได้ง่ายขึ้น พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีและลดหย่อนภาษีได้ โพยกองเด็ด SSF ได้แก่ 1) UOBSD-SSF กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เพื่อการออม 2) UESG-SSF/UESG-SSF-D กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิตี้ ชัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ เพื่อการออม 3) T-ES-GCG-SSF กองทุนเปิดธนชาตอีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม 4) T-ES-GTECH-SSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม 5) UEV-SSF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ เพื่อการออม โพยกองเด็ด RMF ได้แก่ 1) TMBGRMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ 2) TMBGINCOMERMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ 3) TMBGQGRMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ 4) T-ES-GCG-RMF กองทุนเปิดธนชาตอีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ 5) TMB-ES-VIETNAM-RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับนักลงทุนมือใหม่และผู้ที่ไม่มีเวลา ให้ทีทีบีเป็นผู้ช่วยลงทุนผ่าน  ttb smart port SSF เลือกได้ตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวผู้ลงทุน มีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการลงทุนอย่าง Amundi Asset Management และ Eastspring คอยดูแลปรับสัดส่วนการลงทุนให้โดยอัตโนมัติ สอดรับกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน ด้วยโมเดลการลงทุน 5 รูปแบบ ได้แก่

  1. tsp1-preserver-SSF เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ 80% และตราสารหนี้ต่างประเทศ 20% เหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมความเสี่ยงเป็นหลัก เน้นรักษาเงินต้น
  2. tsp2-nurturer-SSF เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ 40% ตราสารหนี้ต่างประเทศ 40% หุ้นต่างประเทศ 20% เหมาะกับคนที่ต้องการชนะเงินเฟ้อ และไม่ต้องการรับความผันผวน
  3. tsp3-balancer-SSF เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ลงทุนแบบสมดุล 50/50 เพราะมีหุ้น 50% และตราสารหนี้ 50% มีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหมาะกับคนที่อยากกระจายเงินลงทุนในสินทรัพย์หลากหลาย ผลตอบแทนกำลังพอดี ไม่เสี่ยงมากไป
  4. tsp4-explorer-SSF เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ลงทุนในหุ้นต่างประเทศ 45% หุ้นในประเทศ 25% ตราสารหนี้ต่างประเทศ 20% ตราสารหนี้ในประเทศ 10% เหมาะกับคนที่เน้นเรื่องการเติบโตโดยเฉพาะและพร้อมจะรับความเสี่ยงและความผันผวนที่สูงขึ้นได้ในระยะเวลาที่ถือครอง
  5. tsp5-gogetter-SSF เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ลงทุนในหุ้น 100% แบ่งเป็นหุ้นในประเทศ 30% และหุ้นต่างประเทศ 70% เหมาะกับคนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนในหุ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

พร้อมกันนี้ ทีทีบี ได้จัดแคมเปญ “Tax Saving 2023 ให้การลงทุนและลดหย่อนภาษีเป็นเรื่องง่าย  ทีทีบี คัด จัด ให้” จัดโปรโมชันเมื่อซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้ากองทุน RMF/ SSF ที่เข้าร่วมรายการ หรือโอนกองทุน LTF จาก บลจ. อื่น เข้ากองทุน LTF ของ บลจ. 5 แห่งที่เข้าร่วม ทุก 50,000 บาท ของการลงทุนในแต่ละ บลจ. รับเงินลงทุนเพิ่มในกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market) จำนวน 100 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 ธันวาคม 2566

สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ttbbank.com/th/promotion/detail/rmf-ssf-2023 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ttb investment line หรือ โทร. 1428 กด #4


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น