TMA ดึงภาครัฐ-เอกชนร่วมยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน พร้อมเชิญอดีตประธานาธิบดีเอสโตเนีย และผู้เชี่ยวชาญภูมิรัฐศาสตร์โลก บรรยายในงาน Thailand Competitiveness Conference 2023

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมายังไม่ได้ขยับไปจากเดิมมากนัก และยังคงปรับตัวขึ้นลงตามปัจจัยและวิกฤตต่าง ๆ โดยอยู่ในอันดับ 25–35 และล่าสุดอยู่ที่อันดับ 30 จาก 64 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก การจะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความก้าวหน้า และที่สำคัญสามารถรับมือกับปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีการผันผวนอย่างรวดเร็ว ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในวาระครบรอบ 15 ปีของการขับเคลื่อนการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศผ่านโครงการ Thailand Competitiveness Enhancement Program

ในปีนี้ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เตรียมเปิดเวที “Thailand Competitiveness Conference 2023” ภายใต้หัวข้อ Building a Future-Proof Nation ดึงภาครัฐ เอกชน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศและต่างประเทศ มาแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ นำสู่การประสานความร่วมมือให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้ไกลกว่าเดิม ในวันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงแรมวอลดอร์ฟ เอสโทเรีย กรุงเทพ 

กิจกรรมไฮไลท์ของงานในวันแรกคือ การบรรยายเรื่อง Estonia: Building the Country from Scratch” โดย ฯพณฯ เคอร์สตี้ คัลยูไลด์ (H.E. Kersti Kaljulaid) อดีตประธานาธิบดี ประเทศเอสโตเนีย ซึ่งพัฒนาจากประเทศที่แยกตัวเป็นอิสระจากรัสเซีย จนกลายเป็นประเทศดิจิทัลชั้นนำของโลกในปัจจุบัน รวมถึงการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น Building a Future-Proof Country” โดย ฯพณฯ เคอร์สตี้ คัลยูไลด์ (H.E. Kersti Kaljulaid) ร่วมกับคุณกานต์ ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการอภิปรายโดยมร. วินเซนต์ ชิน กรรมการผู้จัดการ และพันธมิตรอาวุโสรองประธานกลุ่มภาครัฐ จากบอสตันคอนซัลติ้งกรุ๊ป สิงคโปร์ และการอภิปราย The Future of Government: Transformation Needed” โดยผู้บริหารองค์กรชั้นนำจากทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย คุณอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ส่วนไฮไลท์ของงานในวันที่สองคือ การบรรยายเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์โลกในหัวข้อ What’s Next on Geopolitics” โดย ศาสตราจารย์คีชอร์ มาห์บูบานิ (Professor Kishore Mahbubani) ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านภูมิศาสตร์การเมือง จากสถาบันวิจัยเอเชีย (Asia Research Institute) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ จะมาไขอนาคตของ “ภูมิรัฐศาสตร์” ระดับโลก ที่จะส่งผลแนวกว้างและลึกทั้งต่อการดำเนินนโยบายระดับประเทศและการดำเนินธุรกิจ และการบรรยายเรื่อง Building a Foundation for Exponential Growth” โดยดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

นอกจากนี้ ในวันที่สองยังมีการอภิปรายในอีก 2 หัวข้อ คือ Driving Growth in the Next Decade” การแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในอนาคต โดยผู้บริหารองค์กรชั้นนำ อาทิ คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) – กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี  ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณขัตติยา อินทรวิชัย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

และหัวข้อ Stakeholders Listening: Supporting the Growth  การร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนปัจจัยที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมถึงหาโอกาสจากความท้าทายที่เกิดขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผู้บริหารองค์กรชั้นนำ อาทิ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SCG Digital

ทั้งนี้ในกิจกรรมทั้งสองวันจะมีการนำเสนอถึงประเด็นสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมให้ไทยเป็น Future-Proof Nation จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การพัฒนากำลังคนให้มีทักษะแห่งอนาคต การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางมูลค่าสูง เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://bit.ly/49fgJqZ หรือสอบถามติดต่อ คุณทศนันท์ ที่เบอร์ 02-319-7677 ต่อ 277 อีเมล tossanun@tma.or.th หรือคุณเขมรินทร์ เบอร์ 02-319-7677 ต่อ 248 อีเมล thipravee@tma.or.th


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น