NEIGHBORS ชี้ทางรอดนักการตลาด ชู ‘กลยุทธ์นำเทรนด์’ สร้างความต่างและตอบโจทย์ธุรกิจ

ท่ามกลางการเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างความท้าทายให้กับองค์กรธุรกิจ NEIGHBORS เอเจนซีด้านการตลาดและโฆษณา ชี้ทางรอดนักการตลาดยุคใหม่ ใช้ “กลยุทธ์นำเทรนด์” สร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย พร้อมยืดมั่นในหลักการ “Believe in Balance” ช่วยลูกค้าก้าวข้ามความท้าทายในโลกธุรกิจยุคใหม่

วรสิทธิ์ พาณิชสุสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer หรือ COO) บริษัท เนเบอร์ส แอนด์ เฟรนด์ จำกัด (NEIGHBORS AND FRIENDS COMPANY LIMITED) เอเจนซีด้านการตลาดและโฆษณา (Marketing and Advertising Agency) ผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างยอดขายให้กับแบรนด์ต่างๆ มากมาย กล่าวว่า ปัจจุบันองค์กรธุรกิจอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น Generative AI, Data-Driven Business, Digital Marketing รวมถึงเทคโนโลยี AR-VR สร้างความท้าทายให้กับองค์กรยุคใหม่ที่ต้องก้าวตามเทรนด์ให้ทัน

อย่างไรก็ตาม การที่องค์กรมุ่งตามเทรนด์ให้ทัน จนหลงลืมแก่นแท้ของธุรกิจ หรือตัวตนของแบรนด์ อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจในระยะยาว NEIGHBORS ในฐานะเอเจนซีด้านการตลาดและโฆษณาที่ให้บริการครบในทุกช่องทางแบบ Full Funnel อยากให้องค์กรธุรกิจปรับหลักคิดใหม่โดยใช้ “กลยุทธ์นำเทรนด์” วางกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของธุรกิจในระยะยาว ก่อนจะเลือกใช้เทรนด์เพื่อเข้ามาสนับสนุนเพื่อให้กลยุทธ์นั้นบรรลุเป้าหมายขององค์กร

วรสิทธิ์ พาณิชสุสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

“แทบทุกเทรนด์ที่เกิดขึ้นสามารถนำมาทำการตลาดได้เสมอ ถ้าเราปรับวิธีคิดให้กลยุทธ์นำหน้าเทรนด์ แล้วค่อยมาดูว่าเทรนด์ไหนที่ตอบโจทย์เป้าหมายธุรกิจจริง ๆ และใช้เทรนด์นั้นเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สร้างภาพจำของแบรนด์ให้ชัดเจนกับลูกค้าในระยะยาว แทนที่จะใช้เทรนด์นำหน้ากลยุทธ์ ซึ่งอาจเป็นเพียงกระแสระยะสั้น หากเกาะเทรนด์ไปโดยฐานไม่แข็งแรงและชัดเจน อาจทำให้หลงทางและส่งผลเสียต่อตัวตนของแบรนด์ได้อย่างน่าเสียดาย” วรสิทธิ์ กล่าว

สำหรับ NEIGHBORS ยึดมั่นในหลักการ “Believe in Balance” หรือความเชื่อมั่นในสมดุล หัวใจสำคัญของแนวคิดนี้คือการให้น้ำหนักความสำคัญของแต่ละองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นต้องเท่ากัน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทที่ต่างกันออกไป แต่เมื่อมารวมกันแล้วสามารถสร้างให้เกิดความสมดุลในภาพรวม และการตลาดที่ดีจะต้องปรับตัวได้ (Adaptive) เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมโยงและกำหนดปัจจัยต่าง ๆ กลับมาที่เป้าหมายได้อย่างชัดเจน รวมถึงต้องสร้างความแตกต่าง และตอบโจทย์ธุรกิจในระยะยาว

วรสิทธิ์ กล่าวว่า อยากให้นักการตลาดทำความเข้าใจ 3 ด้านที่สำคัญ ในการทำการตลาดยุคใหม่ ได้แก่ 1. การหาใจความสำคัญ (Key Message) ที่เชื่อมต่อระหว่างแบรนด์กับลูกค้า 2. การวางวัตถุประสงค์ของการสื่อสารในแต่ละช่วงอย่างมีกลยุทธ์และเป้าหมายที่ชัดเจน และ 3. การวางแผนสื่อสารตาม Marketing Funnel ให้สอดคล้อง เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มเป้าหมาย (Audience) หล่นหายไประหว่างทาง

“หลักการสำคัญ 3 ข้อนี้ เป็นสิ่งที่นักการตลาดควรคำนึงถึงก่อนเป็นลำดับแรก มากกว่าจะใช้เวลาไปกับการวิ่งตามเทรนด์จนลืมสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์” วรสิทธิ์กล่าว

สำหรับ NEIGHBORS เป็นเอเจนซีด้านการตลาดและโฆษณาที่ให้บริการครบในทุกช่องทางแบบ Full Funnel และคิดบนพื้นฐานที่ใช้กลยุทธ์นำในการสร้างแบรนด์ของลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 60 บริษัท อยู่ในอุตสาหกรรมการเงิน ค้าปลีก สินค้าอุปโภค-บริโภค และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น