รัฐ-เอกชน จับมือ เซเว่นฯ มอบรางวัล “7 Innovation Awards 2023” หนุนนวัตกรรม SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-สังคมไทยอย่างยั่งยืน

10 องค์กรเครือข่ายนวัตกรรมภาครัฐ-เอกชนระดับประเทศ จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs บริษัทสตาร์ทอัพหน้าใหม่ มากศักยภาพด้านนวัตกรรม ขุมพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ความยั่งยืน ผ่านการจัดงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2023” อย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 พร้อมมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation Awards 2023” แก่ SMEs และบริษัทสตาร์ทอัพที่มีผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม 33 รางวัล เส้นไข่ขาว “นิ่มนิ่ม” และแพลตฟอร์มยกระดับอาชีพผู้พิการ “Vulcan” คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมก่อประโยชน์เศรษฐกิจ-สังคม

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ร่วมกับ 10 องค์กรพันธมิตรสำคัญระดับประเทศ ได้แก่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.), สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA), หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2023” เพื่อสะท้อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการรวมพลังขับเคลื่อนและสนับสนุน SMEs ที่มีนวัตกรรม พร้อมงานประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation Awards 2023” (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

“นับเป็นเวลาถึงหนึ่งทศวรรษแล้วที่งาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน เซเว่น อีเลฟเว่นและองค์กรความร่วมมือทั้ง 10 องค์กร ต่างตระหนักร่วมกันว่า การที่ประเทศจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งทั้งในระบบเศรษฐกิจและสังคม ต้องอาศัยนวัตกรรมเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อน การที่ SMEs และสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นฐานรากสำคัญของประเทศให้ความสำคัญและใส่ใจพัฒนานวัตกรรมอย่างจริงจัง ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างการเติบโตให้กับประเทศได้ในระยะยาว ซึ่งตลอด 9 ปีที่ผ่านมา SMEs และสตาร์ทอัพไทย ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพผ่านผลงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด” นายก่อศักดิ์ กล่าว 

สำหรับ งาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2023” ยังคงถูกจัดภายใต้วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมจาก SMEs และบริษัทสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาและต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคจนได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือในระดับโลก อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้ทดสอบศักยภาพของตนเองในการยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมในระดับประเทศ โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2023 รวม 182 ผลงาน และมีผลงานที่ผ่านการตัดสินให้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 33 รางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ครอบคลุมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ หรือด้านกระบวนการ จำนวน 19 รางวัล และรางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงโครงการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จำนวน 14 รางวัล

เส้นไข่ขาว “นิ่มนิ่ม” คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมก่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายอันหลากหลายได้แก่ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ช่องทาง All Online ,7 Delivery ในแอปพลิเคชั่น 7- Eleven และ ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง รวมถึงบริษัทในเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ทอัพไทย สอดคล้องกับ กลยุทธ์ 3 ให้ ได้แก่  1. ให้ช่องทางขาย 2. ให้ความรู้ และ 3. ให้การเชื่อมโยงเครือข่าย ตามแนวทางของเซเว่น อีเลฟเว่นที่มุ่งมั่นให้การสนับสนุนและส่งเสริม SMEs มาอย่างต่อเนื่อง

แพลตฟอร์มยกระดับอาชีพผู้พิการ “Vulcan”คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมก่อประโยชน์ด้านสังคม

สำหรับ งาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2023” และการประกาศผลรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2023” ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในการมอบรางวัลด้านสังคม และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานมอบรางวัลด้านเศรษฐกิจ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์  ประธานกรรมการตัดสินรางวัล 7 Innovation Awards และผู้บริหารองค์กรคู่ความร่วมมือ ร่วมแสดงทรรศนะในวาระ “หนึ่งทศวรรษ Thailand Synergy ขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” อีกทั้งภายในงานยังมีบูธแสดงผลงานนวัตกรรมจากผู้ที่เคยได้รับรางวัลในอดีตและปัจจุบันรวม 90 บูธ โดยผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https//www.7innovationawards.com และสามารถรับชมบรรยากาศงานย้อนหลังได้ทาง https://www.facebook.com/7innovationawards


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น