เอสซีจีจัดเต็ม 7 สินค้าและโซลูชันสุดล้ำจากนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ นวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ งาน IP Fair 2023

นายดุสิต ชัยรัตน์ Corporate Innovation Director  เอสซีจี และนายพิสันติ์ เอื้อวิทยา New Business Director, บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP Fair 2023 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “IP Galaxy จักรวาลแห่งความคิดก้าวนำเศรษฐกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์  อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานพิธีเปิดงาน ทั้งนี้เอสซีจีได้นำเสนอ 7 สินค้าและโซลูชันจากทุกธุรกิจ ที่ครอบคลุมถึงนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ นวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าและพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและทำให้ชีวิตดีขึ้น    

เอสซีจีได้ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และถือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่ต้องปกป้องและดูแลไม่ให้นำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งต้องเคารพและไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เอสซีจีได้ยื่นจดสิทธิบัตรนวัตกรรมไปแล้วมากกว่า 2,500 ฉบับ และได้รับ Exclusivity IP Rights โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้นวัตกรรมผ่าน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การสร้างไอเดีย (IP Creation) การคุ้มครอง (IP Protection) และการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ
(IP commercialization) ซึ่งช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน และขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค นอกจากนี้เอสซีจีให้ความสำคัญทั้งการผลิต การตลาด และการขาย ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้ธุรกิจ

นวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์

รถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ MED SAFE

MED SAFE ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ close-loop medication โดยแพทย์สั่งยาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่งข้อมูลตรงไปยังรถเข็นจ่ายยาที่ออกแบบจำนวนลิ้นชักตรงตามจำนวนห้องของผู้ป่วย และมีระบบลิ้นชักที่ต้องใช้การสแกนยืนยันตัวตนของผู้ป่วยเพื่อเปิดลิ้นชักยาของผู้ป่วยท่านนั้นได้เพียงลิ้นชักเดียวช่วยลดความผิดพลาดจากคน (human error)  นอกจากนี้รถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะยังใช้ระบบเซนเซอร์สำหรับตรวจสอบสถานะการเปิด-ปิดของลิ้นชัก รวมถึงการวัดค่าอุุณหภููมิและความชื้นภายในลิ้นชักเก็บยา เพื่่อเก็บรักษายาให้อยู่ ในสภาวะที่่เหมาะสมตามมาตรฐาน JCI สร้างความมั่นใจเรื่องคุณภาพของยาให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งได้รับความคุ้มครองทางด้านสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และลิขสิทธิ์

วาโรการ์ด หน้ากากและแผ่นกรองอากาศสำหรับเครื่องปรับอากาศเคลือบสารยับยั้งเชื้อไวรัส

หน้ากากวาโรการ์ด เคลือบสาร HeiQ Viroblock จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์บนชั้นกรองเมล โบรนด์เพื่อยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย และแผ่นกรองอากาศ AC Filter เคลือบสารวาโรการ์ดยับยั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย สำหรับเครื่องปรับอากาศ เป็นนวัตกรรมสารเคลือบและกระบวนการเคลือบสารพัฒนาโดยทีม SCGC ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด 19 เพื่อให้ผู้ใช้งานปลอดภัยและป้องกันเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ทั้งนี้คุณสมบัติของสารเคลือบผ่านการทดสอบการยับยั้งเชื้อไวรัส SARs-CoV-2 จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจาก สวทช. และไม่เป็นพิษต่อเนื้อเยื่อจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งได้ยื่นขอรับความคุ้มครองทางด้านสิทธิบัตรการประดิษฐ์และได้รับความคุ้มครองทางด้านเครื่องหมายการค้า

ทั้งนี้ รถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ MED SAFE วาโรการ์ด หน้ากากและแผ่นกรองอากาศสำหรับเครื่องปรับอากาศเคลือบสารยับยั้งเชื้อไวรัส พัฒนาโดยบริษัท เท็กซ์พลอร์ จำกัด ในกลุ่มธุรกิจ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC

HOLIS by SCGP นวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

SCGP ได้นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการปลูกพืชสมุนไพรมูลค่าสูงไม่ว่าจะเป็นถั่งเช่าสีทอง เห็ดเยื่อไผ่ และเจียวกู่หลาน มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม แบรนด์ HOLIS by SCGP ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพที่ดีจากภายในสำหรับทุกคนในครอบครัว ซึ่งได้รับความคุ้มครองทางด้านเครื่องหมายการค้า

ALMIND by SCGP ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลที่มีส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติ AQUACELLA®

สารสกัดธรรมชาติ AQUACELLA® จาก SCGP นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีจากเซลลูโลสของต้นยูคาลิปตัส ที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นและสารสำคัญต่าง ๆ ไว้ในชั้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนผสมสำคัญของ ALMIND by SCGP ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล เหมาะสำหรับเด็กและผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ซึ่งได้รับความคุ้มครองทางด้านเครื่องหมายการค้า

นวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

AIR ION กระเบื้องฟอกอากาศ จาก COTTO

กระเบื้องฟองอากาศที่ช่วยดักจับฝุ่น PM2.5 ได้ถึง 89% หรือช่วยลดฝุ่น PM2.5 ภายใน 30 นาที
เพื่อเพิ่มมวลอากาศสดชื่น ปรับคุณภาพอากาศให้คงที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า เกิดจากชั้นเคลือบของกระเบื้องที่มีส่วนผสมจากแร่ธาตุธรรมชาติอย่าง Tourmaline ปล่อยไอออนออกมาที่ผิวหน้ากระเบื้องทำปฏิกิริยาเข้าจับฝุ่นที่ลอยตัวฟุ้งอยู่ในอากาศให้ตกสู่พื้นซึ่งได้รับความคุ้มครองทางด้านความลับทางการค้า

เอสซีจี Fretwork จาก SCG Smart Living

เอสซีจี Fretwork ผนังฉลุลายผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์และวัสดุทางเลือกอื่นๆ มีลวดลายที่สวยงามสามารถออกแบบลวดลายได้หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า โดยใช้เทคนิค Water Jet Machine
ฉลุลวดลาย และมีโปรแกรมคำนวณราคาสินค้าด้วยการประมวลผลภาพผ่านระบบคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานได้ทั้งงานตกแต่งภายนอกและภายในอาคาร มีความแข็งแรงสูง ปลวกและแมลงไม่กัดกิน ซึ่งได้ยื่นขอรับความคุ้มครองทางด้านอนุสิทธิบัตรและได้รับความคุ้มครองทางด้านลิขสิทธิ์

นวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)

Qonnect Industrial IoT สำหรับการเป็น Smart Factory

Industrial IoT Solution ที่ช่วยพัฒนาเครื่องจักรในโรงงานให้ใช้งานแบบ Online โดยเก็บข้อมูลจากเครื่องจักรได้อย่างแม่นยำ ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับ Software ที่พัฒนาขึ้น เพื่อเชื่อมต่อข้อมูล และใช้งานได้แบบ Real time ทั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์และตัดสินใจ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้ยื่นขอรับความคุ้มครองทางด้านสิทธิบัตรการประดิษฐ์และได้รับความคุ้มครองทางด้านอนุสิทธิบัตร


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *