บสย. เสริมแกร่ง SME สายกรีน – Startup ปรับสู่ ESG & BCG รับเทรนด์องค์กรอย่างยั่งยืน

สัมภาษณ์ คุณกิตติพงษ์ บุรณศิริ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

โดย ดร.นงค์นาถ ห่านวิไล

ดร.นงค์นาถ : ขอให้คุณกิตติพงษ์ เล่าถึงบทบาท หน้าที่ของ บสย. สักเล็กน้อยว่า มีภารกิจอะไร ช่วยเหลือผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีอย่างไรบ้าง

คุณกิตติพงษ์ : บสย. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้กระทรวงการคลัง เรามี 2 บทบาทหน้าที่  บทบาทแรก คือค้ำประกัน ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หรือ ช่วยเหลือเอสเอ็มอีผ่าน กลไกการ ค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น

อีกบทบาทหนึ่ง คือการเป็นที่ปรึกษาให้กับเอสเอ็มอี หรือผู้ประกอบธุรกิจ ผ่าน “ศูนยที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs” หรือ “บสย. F.A. Center”

ดร.นงค์นาถ : แต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้เริ่มทำธุรกิจ สามารถขอคำปรึกษาได้หรือไม่

คุณกิตติพงษ์ : สำหรับใครที่ยังไม่ได้เริ่มทำธุรกิจ แต่คิดจะเริ่มต้นทำ  หรือกำลังหาแนวทาง สามารถปรึกษา “บสย. F.A. Center” ได้เลย เรามีผู้เชี่ยวชาญ มีกูรูหมอหนี้ เป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค าปรึกษาทุกด้าน ตั้งแต่การ เตรียมตัวก่อนเริ่มต้นท าธุรกิจ วิเคราะห์สินเชื่อ วิเคราะห์หนี้ หรือ แม้แต่การปรับโครงสร้างหนี้ ก็ สามารถมาปรึกษาได้ครับ หรือจะโทรมาก่อนก็ได้ครับที่ บสย. F.A. Center / บสย. Call Center 02- 890-9999

นอกจากนี้ บสย. ก็มีสาขาให้บริการด้วย  F.A. สาขา ก็ให้คำปรึกษาฟรีเช่นเดียวกัน ซึ่งมีทั่วประเทศทั้งหมด 11 แห่ง  และเป็นที่น่ายินดีที่ตั้งแต่เปิด บสย. F.A. Center มาเมื่อปี 2563 ถึงตอนนี้ มีผู้มาใช้บริการที่ศูนย์ ถึง 13,675 ราย เป็นการลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาเกือบ 5 พันราย และลงทะเบียนเข้าอบรมกว่า 8 พันราย ซึ่งสัดส่วนที่ขอรับคำปรึกษา พบว่า มีความต้องการสินเชื่อมากถึง 66% หรือคิดเป็น สินเชื่อที่ต้องการกว่าหมื่นสี่พันล้านบาท (14,436 ลบ.) รองลงมาก็เป็นเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ 21% ที่เหลือเป็นเรื่องของการพัฒนาธุรกิจ

หรือถ้าผู้ประกอบการท่านใด ไม่สะดวกเดินทาง นอกจาก call center แล้ว เรายังมี line ครับ บสย. อยากเชิญชวนทุกท่านลงทะเบียนฟรี 24 ชั่วโมง ผ่าน Line @tcgfirst กันก่อน ตรวจสุขภาพทางการเงิน ปรึกษาการขอสินเชื่อ ปรึกษาเรื่องการแก้หนีได้เลย

ดร.นงค์นาถ: นอกจาก แนวทางการช่วยเหลือเอสเอ็มอีผ่านช่องทางต่าง ๆ ทางบสย. มีโพรดักส์ อะไรบ้างที่ให้การช่วยเหลือเอสเอ็มอี

คุณกิตติพงษ์ :  ตอนนี้โพรดักส์ที่เป็นไฮไลต์คือ “บสย. SMEs เข้มแข็ง” หรือ โครงการค ค้ำประกันสินเชื่อ PGS ระยะที่ 10 วงเงิน 50,000 ล้านบาท เป็นโครงการต่อเนื่อง 2 ปี สิ้นสุดวันรับคำขอ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ ช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน

นอกจากนี้ ยังมีโครงการค้ำประกันสินเชื่อ “บสย. SMEs เข้มแข็ง” เราช่วยผู้ประกอบการ SMEs ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย (Segmentation) ประกอบด้วย 6 โครงการย่อย 1.Start up สำหรับนักศึกษาจบใหม่ ร้านค้ารายย่อย อาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบการ SMEs หน้าใหม่ ที่ต้องการเงินทุน สำหรับเริ่มต้นกิจการใหม่ ไม่เคยได้รับสินเชื่อกับสถาบันการเงิน วงเงินโครงการ 1,000 ล้าน บาท วงเงินค้ำประกันต่อราย 10,000 – 100,000 บาท รวมทุกสถาบันการเงิน อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 3% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก ปีถัดไปจ่ายคนละครึ่ง ตลอดอายุการค้ำประกัน

2.Small Biz  สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ต่อยอด และขยายกิจการให้ธุรกิจ วงเงินโครงการ 4,000 ล้านบาท วงเงินค้ำประกันสินเชื่อต่อราย 10,000-200,000 บาทรวมทุกสถาบันการเงิน อัตราค่าธรรมเนียม ค้ำประกัน 1.75% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก

3.Smart One สำหรับผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา ที่ต้องการเสริมสภาพคล่องทั้ง SMEs ขนาดเล็ก หรือ ขนาดกลาง บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจจำหน่าย/ผลิตสินค้า และธุรกิจบริการ วงเงินโครงการ 15,000 ล้านบาท วงเงินค้ำประกันต่อราย 200,000 – 40 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก

4.Smart Biz สำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน จำกัด ที่ต้องการยกระดับเสริม สภาพคล่องการดำเนินธุรกิจ หรือ ขยายธุรกิจรองรับการเติบโต วงเงินโครงการ 28,000 ล้านบาท วงเงินค้ำประกันต่อราย 200,000 – 40 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.25% ต่อปี ฟรี 3 ปีแรก

5.Smart Green เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเงินทุนปรับปรุงพัฒนา เสริมศักยภาพธุรกิจ สู่ ESG รองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และ BCG เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม วงเงินโครงการ 500 ล้านบาท วงเงินค้ำประกันต่อราย 1- 40 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.5% ต่อปี ฟรี 4 ปีแรก สำหรับ Smart Green  ซึ่งเป็นเทรนด์ตอนนี้ เรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สำคัญ บสย..ให้ค่าธรรมเนียมฟรีถึง 4 ปี

 6.Smart Plus   เป็นนวัตกรรมค้ำประกัน สำหรับธุรกิจ ที่ต้องการเสริม เพิ่มเติมหลักประกัน วงเงิน โครงการ 500 ล้านบาท วงเงินค้ำประกันต่อราย 1-10 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก

ดร.นงค์นาถ  นอกจากโพรดักส์แล้ว บสย. ยังมีมาตรการใดที่ช่่วยเหลือ SME อีกบ้าง

คุณกิตติพงษ์  :  ต้องยอมรับนะครับว่า ในช่วงที่เกิด  วิกฤต COVID-19 เป็นช่วงที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้รับผลกระทบ บสย. ได้ออกมาตรการ “บสย. พร้อมช่วย” หรือมาตรการ 3 สี ม่วง เหลือง เขียว แก้หนี้ ยั่งยืน ช่วยลูกหนี้ประคองกิจการ ยืดหยุ่นผ่อนน้อย เบาแรง ดอกเบี้ย 0% โดยมีจุดเด่นของมาตรการ “บสย. พร้อมช่วย” เน้นความยืดหยุ่นการชำระหนี้ 3 ระดับ ตามความสามารถของผู้กู้ ในการชำระ คือ

1.ยืดหยุ่น โดยตัดเงินต้น 20% และตัดดอกเบี้ย 80% ระยะผ่อน 5 ปี

2.ผ่อนน้อย เบาแรง หนี้ ลดหมดแน่นอนโดยเริ่มต้นชำระครั้งแรกเพียง 1% ของยอดหนี้โดยนำไปตัดเงินต้นทั้งหมด ส่วนวงเงินที่เหลือระยะผ่อน 5 ปี

3.ดอกเบี้ย 0% โดยชำระครั้งแรก 10% ซึ่งจะนำไปตัดเงินต้น ทั้งหมด ระยะผ่อน 7 ปี ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั้งที่เป็นลูกค้า บสย. หรือไม่ใช่ลูกค้า บสย.เ ป็นเอสเอ็มอีทั่วไป สามารถโทรศัพท์มาสอบถามการเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ผ่านช่องทาง บสย. Call Center 02-890-9999 หรือลงทะเบียนฟรี 24 ชั่วโมง ผ่าน Line @tcgfirst


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น