บสย. – มูลนิธิ ณภาฯ – กอช. เตรียมพร้อม สร้างโอกาสผู้ต้องขัง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ปทุมธานี

นางสาวพูลสิริ จันทร์เสวี ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนางสาววิภาวี เดชเกรียงไกรสร กรรมการบริหารมูลนิธิ ณภาฯ ในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นายอภิชัย สายสดุดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจกรรมองค์กร กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และนางสาวนุชนาฎ นิชเปี่ยม ผู้อำนวยการส่วนปกครองผู้ต้องขัง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ปทุมธานี เปิดการอบรมหลักสูตร บสย. สร้างชีวิตใหม่ ปี 4

โดยมีนายเทียบจิตต์ จันทรภูติผลากร ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านเทคนิคการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการวิเคราะห์ต้นทุนของอาชีพต่าง ๆ อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีมีเงินออมยามเกษียณ จากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กลุ่มผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง กว่า 40 คน ที่กำลังพ้นโทษ ก้าวสู่อิสระทางอาชีพ เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้มแข็งได้อย่างมั่นคง ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จ.ปทุมธานี

กิจกรรม CSR อบรมหลักสูตร บสย. สร้างชีวิตใหม่ เป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนในการประกอบธุรกิจในอนาคต ให้แก่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ตามแนวทางโครงการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) โดยการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจในชุมชนที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสำคัญมีความเข้มแข็งด้านการเงิน โดยพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเงินและธุรกิจ และสนับสนุน SMEs ทั่วประเทศ โดยนำความสามารถพิเศษขององค์กร และความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรมาช่วยพัฒนา SMEs ในชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน…

ทั้งนี้ บสย. ยังสนับสนุนการสร้างชีวิตใหม่ของกลุ่มผู้ต้องขัง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสในการใช้ความรู้ ความสามารถที่ได้รับการฝึกฝนภายในเรือนจำมาประกอบอาชีพ และเริ่มต้นธุรกิจได้ ด้วยผลิตภัณฑ์ Start Up และ Small Biz ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ “บสย. SMEs เข้มแข็ง” (PGS 10) โดยผู้ต้องขังที่ได้รับโอกาสกลับสู่สังคมสามารถเข้ารับคำปรึกษาในการเข้าถึงแหล่งทุนได้ฟรี ที่ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) และสำนักงานเขต บสย. ทั้ง 11 แห่ง ทั่วประเทศ


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น