ซีพี ออลล์คว้า 5 รางวัล จากเวที Asian Excellence Awards ครั้งที่ 12

นิตยสาร Corporate Governance Asia สื่อชั้นนำของฮ่องกง และเอเชียที่มุ่งเสนอประเด็นด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกาศผลรางวัล Asian Excellence Awards ครั้งที่ 12 ประจำปี 2022 (The 12th Asian Excellence Awards 2022) ปรากฏว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ คว้ามาได้ถึง 5 รางวัล สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

โดย รางวัลที่ซีพี ออลล์ ได้รับประกอบด้วย รางวัลประเภทบุคคล 3 รางวัล ประกอบด้วย “รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CEO) ได้แก่ นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ จากความสำเร็จในการบริหารธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี จนบรรลุเป้าหมายในการเติบโตอย่างสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล

“รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CFO) มอบให้ นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.ซีพี ออลล์ จากความสำเร็จในการบริหารการเงิน การวางแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

และ “รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Best Investor Relations Professional) มอบให้ นางสาวจิราพรรณ ทองตัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ จากผลงานโดดเด่นในด้านการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กร ตามหลักการพื้นฐานของนักลงทุนสัมพันธ์

ขณะที่ รางวัลประเภทองค์กร 2 รางวัล ได้แก่ “รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Best Investor Relations Company) ซึ่งซีพี ออลล์ แสดงให้เห็นมาตรฐานความโปร่งใสและความยุติธรรมในการเผยแพร่ข้อมูล นอกเหนือจากรายงานประจำที่ส่งไปยังหน่วยงานกำกับดูแลแล้ว ยังมีการเพิ่มการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกประเด็น

และ “รางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Best CSR Company) ที่ซีพี ออลล์ให้ความสำคัญกับผลกระทบทางสังคม และสิ่งแวดล้อม ดำเนินนโยบายเคียงข้างชุมชนและสังคมมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”

Asian Excellence Awards เป็นรางวัลที่ยกย่องความสำเร็จและความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทั้งด้านการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม งานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยเริ่มทำการคัดเลือกและมอบรางวัลมาตั้งแต่ปี 2011

ซึ่งในปีนี้ มีบุคคล และองค์กรที่ได้รับรางวัลจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น จีนแผ่นดินใหญ่ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ประเทศไทย และเวียดนาม


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น