NSI นำสินประกันภัย รับรางวัล SET Awards 2022 ด้านความยั่งยืน

นายอาชว์ ฟูศรีบุญ ผู้จัดการฝ่ายกิจการตลาด บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI ได้รับรางวัล SET Awards 2022 กลุ่มรางวัลด้านความยั่งยืน (Sustainability Excellence) ในประเภทรางวัล Commended Sustainability Awards ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2022 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล (ESG)

โดยความสำเร็จที่ได้รับเกิดจากกลยุทธ์การดำเนินงานการรับประกันภัยอย่างรอบคอบระมัดระวัง เน้นให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า คู่ค้า ตัวแทนนายหน้า และพนักงานเป็นสำคัญ (People Centric) พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ประเด็นปัญหาภาวะโลกร้อน (Climate Change) รวมถึงบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THIS ประจำปี 2565 มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น