SPC SAHAPAT ทุ่มพันล้าน เปิดศูนย์กระจายสินค้า รองรับอีอีซี ตั้งเป้าศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค

SPC SAHAPAT ทุ่มงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท เตรียมเปิดศูนย์กระจายสินค้าหลัก ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บนพื้นที่กว่า 70 ไร่ พื้นที่จัดเก็บสินค้ากว่า 40,000 ตร.ม.  รองรับสินค้าใหม่ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค เน้นบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ให้คล่องตัวเพื่อกระจายสินค้าไปทั่วทุกภาคของประเทศ พร้อมรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษอีอีซี และ Logistics Hub ของภูมิภาคในอนาคต

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อเปิดคลังสินค้าแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท SPC ได้ก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่นี้ บนที่ดินกว่า 70 ไร่ ประกอบด้วย 3 อาคาร ซึ่งเป็นพื้นที่คลังสินค้าประมาณ 58 ไร่ และมีพื้นที่จัดเก็บสินค้ากว่า 40,000 ตร.ม. นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ส าหรับรองรับการพัฒนาในอนาคตอีก 12 ไร่  พร้อมเปิดบริการในช่วงเดือนธันวาคมนี้

สำหรับคลังสินค้าแห่งใหม่นี้ SPC วางแผนที่จะปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ในการจัดการคลังสินค้า เพื่อรองรับสินค้าใหม่ๆ และสินค้าที่มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค รวมถึงการจัดการเรื่องระบบโลจิสติกส์ให้รวดเร็ว คล่องตัวในการกระจายสินค้าไปทั่วทุกภาคของประเทศ

โดยในเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมาได้มีการทดสอบระบบขนส่งนี้เพื่อพัฒนาในขั้นตอนต่อไปบริษัทมีนโยบายการนำ ระบบ Solar Rooftop เข้ามาใช้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทในด้านพลังงานทดแทน รวมไปถึงเป็นการรองรับการบริหารคลังสินค้า เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development: SD

ทั้งนี้ การเปิดคลังสินค้าใหม่ดังกล่าว นับเป็นการดำเนินการที่สอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และ Logistics Hub ของภูมิภาค SPC มีระบบขนส่งด้วยรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) อีกด้วย


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น