AAT ออกคู่มือแนวทางการกำกับดูแลโฆษณา ดันชาวเอเจนซี่-สื่อโซเชี่ยล ผลิตสื่อสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อสังคม

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (AAT) ออก CODE OF ETHICS คู่มือพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลการโฆษณา ฉบับภาษาไทย ยึดแนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดของหอการค้านานาชาติฉบับปรับปรุงประจำปี ค.ศ.2018 หวังผลักดันให้เอเจนซี่สมาชิกและสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมด้วยบุคลากรและผู้ปฏิบัติในอุตสาหกรรมโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ได้มีแนวทางจริยธรรมที่ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานเท่าเทียมกัน มุ่งผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม ลดความจำเป็นในการใช้กฎหมายในการควบคุม

ดร.นิวัต วงศ์พรหมปรีดา รองนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพ (AAT) เปิดเผยว่า สมาคมฯจึงได้เริ่มส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่มีบทบาทในการทำงานโฆษณาและสื่อสารการตลาดมีความตระหนักในความสำคัญของเรื่องจริยธรรมและการกำกับดูแลตนเองมาอย่างต่อเนื่อง

โดยล่าสุดได้จัดทำคู่มือพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลการโฆษณา (CODE OF ETHICS) ฉบับภาษาไทย ซึ่งยึดแนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดของหอการค้านานาชาติฉบับปรับปรุงประจำปี ค.ศ.2018 (International Chamber of Commerce (ICC) 2018 Edition) มาใช้เป็นแนวทางที่นักโฆษณาและการสื่อสารการตลาดในประเทศไทยจะได้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้องค์กรธุรกิจ บุคลากร ผู้ปฏิบัติในอุตสาหกรรมโฆษณาและการสื่อสารการตลาดได้มีแนวทางจริยธรรมที่ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานเท่าเทียมกันทั่วโลก

สำหรับรายละเอียดของคู่มือพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลการโฆษณา CODE OF ETHICS ดังกล่าว มีสาระสำคัญเกี่ยวกับ แนวทางการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางจริยธรรมให้แก่ภาคธุรกิจและสังคม โดยการสร้างมาตรฐานให้เท่าเทียมกัน และสอดรับกับวิธีการ วิวัฒนาการและพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้น เพื่อให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน

ไม่เพียงแต่สร้างความตระหนักในการใช้คู่มือพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลการโฆษณา CODE OF ETHICS ในกลุ่มเอเจนซี่สมาชิกเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงกลุ่ม อินฟลูเอนเซอร์ บล็อกเกอร์  ยูทูบเบอร์ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ และผู้ที่ขายสินค้าในช่องทางออนไลน์ ที่แม้ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ก็สามารถนำเอาแนวทางจากคู่มือ CODE OF ETHICS ไปปฏิบัติได้ เป็นการสร้างกระบวนการกำกับดูแลตัวเองในวิชาชีพสื่อสาร เพื่อผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญอันนำไปสู่กระบวนการกำกับดูแลตนเองของอุตสาหกรรมโฆษณาและการสื่อสารการตลาดของไทย ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมและสนับสนุนความเป็นธรรมกับผู้บริโภคผู้ใช้ประโยชน์จากงานโฆษณาและงานสื่อสารการตลาด ช่วยลดระดับความจำเป็นที่ต้องใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบมาเป็นข้อกำหนดควบคุม ด้วยการผลักดันการทำงานที่มีความสมดุลระหว่างความคิดสร้างสรรค์อันยอดเยี่ยม กับการแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้มั่นใจว่าโฆษณาที่ออกมาจะมีความซื่อตรง ถูกกฎหมาย เหมาะสม และตรงตามข้อเท็จจริง

สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดต้นฉบับภาษาไทยได้ที่ www.iccwbo.org   พร้อมติดตามข่าวสารรวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้ทาง www.adassothai.com


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น