เกษตรกรปลื้มมะม่วงทับทิมทอง ส่งออกฮ่องกงผลิตไม่ทันออเดอร์

วช.สนับสนุนทีมวิจัยมก.สำรวจแหล่งน้ำใต้ดินแบบธรณีฟิสิกส์สมัยใหม่ สามารถขุดเจาะน้ำบาดาลมาใช้รดต้นมะม่วงทับทิมทอง แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ เกษตรกรสระแก้วยิ้มออกผลผลิตเพิ่ม ชี้คุณภาพรสชาติสู้ได้กับต้นตำรับที่ไต้หวัน

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า วช.ได้ส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการแก้ไข เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในการเพาะปลูกพืช ให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยเรื่องการให้น้ำในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือพืชผลการเกษตรผลิดอกออกผล เกษตรกรยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ และนับเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ

ดังนั้น วช. จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหา พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานให้กับ ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงทับทิมทอง ซึ่งจะเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต ที่ ศูนย์วิจัยชุมชนต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการใช้และดูแลรักษาทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ด้านผศ.ดีเซลล์ สวนบุรี ผู้ร่วมวิจัย กล่าวว่า ศูนย์วิจัยชุมชนต.วังใหม่ เป็นพื้นที่สาธิตการปลูก “มะม่วงทับทิมทอง” ปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่าบริเวณพื้นที่ศูนย์วิจัยเป็นพื้นที่แล้งซ้ำซาก การขาดแคลนน้ำด้านเกษตรทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน สภาพการใช้น้ำปัจจุบัน ใช้น้ำฝนตามฤดูกาล และกักเก็บในสระน้ำไว้บางส่วนซึ่งไม่เพียงพอที่จะใช้ปลูกมะม่วง จึงใช้การประยุกต์การสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินประสิทธิภาพสูง ในพื้นที่ศูนย์ฯ นำไปสู่การพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดิน รวมทั้งระบบการจัดการน้ำที่เหมาะสม ด้วยเทคนิคการสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินประสิทธิภาพสูง และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์สแกนหาแหล่งน้ำใต้ดินบนพื้นที่อ.วังสมบูรณ์

จากผลการวิเคราะห์และสำรวจทำให้ค้นพบแหล่งน้ำใต้ดินมีหลายตำแหน่งที่ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลได้ และสร้างแท้งก์กักเก็บน้ำใกล้ตำแหน่งเจาะน้ำบาดาลจากการทดสอบเบื้องต้นได้กักเก็บน้ำได้ประมาณ 4 ลูกบาศก์เซนติเมตร/ต่อชั่วโมง และการติดตั้ง “ระบบโซลาร์เซลล์ระบบให้น้ำมะม่วงแบบอัจฉริยะ” นับเป็นแนวทางการจัดการน้ำช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรช่วงวิกฤตภัยแล้งที่เหมาะสมอย่างหนึ่ง  ด้วยเทคนิคการสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินประสิทธิภาพสูงเทคโนโลยีการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์สมัยใหม่ช่วยในการสแกนใต้ผิวดินวิเคราะห์บริเวณที่เป็นแหล่งน้ำใต้ดินเมื่อเข้าใจธรรมชาติของชั้นน้ำใต้ดินการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตรสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การแก้ปัญหาในพื้นบริเวณศูนย์วิจัยชุมชนวังใหม่ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรไทยส่งเสริมการสร้างรายได้ในชุมชนเพิ่มผลผลิตรายได้จาการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ “มะม่วงทับทิมทอง” ได้อย่างเข้มแข็ง

ด้านนางอรพิน พิทักษากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.โอ.สวนสระแก้ว เจ้าของสวนมะม่วงทับทิมทองผลไม้แบรนด์สวนสระแก้ว กล่าวว่า สวนสระแก้วเป็นต้นแบบให้เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกมะม่วงทับทิมทองในพื้นที่จ.สระแก้ว โดยการสนับสนุนจากเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคกลาง ของวช. ภายใต้ตราสินค้าแบรนด์ SSK

โดยยกระดับเป็นสินค้าระดับเกรดพรีเมี่ยม ซึ่งมีบรรจุภัณฑ์ในการบรรจุสินค้าที่ได้มาตรฐาน เน้นการใช้เทคโนโลยีใหม่ต่อยอดงานวิจัยสินค้าใหม่สู่การยกระดับ และพัฒนาสินค้าทั้งในด้านการผลิตและแปรรูปมะม่วงทับทิมทองในการสร้างมาตรฐานให้สินค้า พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคเรื่องสินค้าปลอดภัย สด สะอาด ส่งตรงจากสวน ขายผลผลิตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเครือข่ายในชุมชนเป็นอย่างดี โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก และเครือข่าย มีการวางแผนการตลาด  มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้าก่อนฤดูเก็บเกี่ยว และมีช่องทางการซื้อขายผลิตภัณฑ์มะม่วงที่แปรรูปให้กับลูกค้าหลายช่องทาง ทำให้เกษตรกรมีรายได้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“ต้องขอบคุณทีมนักวิจัยจากมก.เป็นอย่างมากที่มาช่วยขุดเจาะน้ำบาดาลให้ ทำให้มะม่วงไม่ขาดแคลนน้ำ ส่งผลให้ได้ผลผลิตจำนวนมาก อย่างไรก็ตามทางสวนยังมีปัญหาที่อยากให้ช่วยในเรื่องผิวสีของมะม่วง อันเป็นโจทย์ที่จะต้องแก้ไขต่อไป” นางอรพิน กล่าวและว่า มะม่วงทับทิมทองเป็นมะม่วงส่งออกที่มีอนาคต เพราะตอนนี้ยังผลิตไม่ทัน ส่งได้แค่ที่ฮ่องกงและขายในประเทศเท่านั้น ซึ่งคุณภาพรสชาติใกล้เคียงกับประเทศต้นตำรับอย่างไต้หวัน แต่เรื่องผิวสีอาจจะสวยสู้ไม่ได้


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น