นครชัยแอร์ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้โดยสาร จัดที่นั่งเว้นระยะ ไม่เกิน 70% ของความจุผู้โดยสาร ในทุกเส้นทาง ช่วง 10–20 ม.ค.นี้

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า นครชัยแอร์ เปิดให้บริการเดินรถตามปกติทุกเส้นทาง เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยดำเนินการจัดทำแผนการเดินทางอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ด้วยการจัดที่นั่งตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) อย่างเคร่งครัด ไม่เกินร้อยละ 70 ของความจุผู้โดยสาร ช่วงวันที่ 10 – 20 มกราคม 2565 พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อบริหารจัดการเดินรถให้ปลอดภัยสูงสุด เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางให้กับผู้โดยสาร พร้อมทั้งคุมเข้มความสะอาดปลอดภัย ทั้งในด้านตัวรถและพนักงานทุกภาคส่วน

โดยกำหนดให้พนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับทุกคน ต้องฉีดวัคซีนครบตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยติดสัญลักษณ์พนักงานฉีดวัคซีนทุกคน สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา ตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนให้บริการ และสวมถุงมือขณะเสิร์ฟของบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง

สำหรับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) นอกจากการจัดให้ผู้โดยสารนั่งไม่เกินร้อยละ 70 ของความจุผู้โดยสารแล้ว ยังได้กำหนดจุดเว้นระยะห่าง ในทุกพื้นที่ที่ผู้โดยสารใช้บริการ ทั้งขณะซื้อตั๋วโดยสาร ขณะเดินขึ้นรถโดยสาร รวมถึงการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะ ขณะรอรถโดยสาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการ

ด้านมาตรการดูแลความสะอาดรถโดยสาร นครชัยแอร์ ยังคงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทุกเที่ยวบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังให้บริการลูกค้า ด้วยการทำความสะอาดประจำวัน และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่ลูกค้าต้องสัมผัส ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นครชัยแอร์ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตรวจวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรอง และงดรับประทานอาหารบนรถโดยสารอย่างเคร่งครัด

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจุดจอดให้ผู้โดยสารรับประทานอาหารระหว่างทาง เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวเวลาตั้งแต่ 17.30 น. – 20.59 น. บริษัทได้จัดจุดรับประทานอาหารก่อนเดินทาง ส่วนเที่ยวเวลาหลัง 21.00 น. ให้บริการแซนวิซเมื่อถึงปลายทาง ลูกค้าสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ 15 วัน ทุกเส้นทาง ผ่าน Call Center 1624 หรือ บริการ NCA Social Booking (ทำรายการผ่าน Line@ พิมพ์ @nakhonchaiair และ Facebook พิมพ์ @nakhonchaiair.official) ผ่านเว็บไซต์ http://www.nakhonchaiair.com , ผ่าน Application NCA Mobile, ผ่าน NCA Social Booking และเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ทุกสาขา


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น