สมาคมสถาบันการเงินของรัฐเปิดตัวเว็บไซต์ www.gfa.or.th รับกระแสดิจิทัล

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐเปิดตัวเว็บไซต์ www.gfa.or.th รับกระแสดิจิทัล รวมข้อมูลสถาบันการเงินของรัฐ  สื่อสารให้ประชาชนค้นหาข้อมูลบนโลกออนไลน์ง่ายยิ่งขึ้น

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ   เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19)  พบว่าประชาชนมีพฤติกรรมการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เนต  จำนวนกว่า  47.5 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เนต 71% ของคนไทย  66.4 ล้านคน  เติบโตกว่า 150%  ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดในยุค New Normal ประกอบกับการส่งเสริมการเข้าถึงมาตรการด้านการเงินของโครงการภาครัฐผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ และเครื่องสมาร์ทโฟนเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในยุควิถีใหม่

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จึงได้พัฒนาเว็บไซต์  www.gfa.or.th  เพื่อเป็นช่องทางการสืบค้นข้อมูลของประชาชนได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น  โดยจัดวางรูปแบบเว็บไซต์ให้มีดีไซน์สวยงาม ทันสมัย  และที่สำคัญการจัดวางเมนู  content และ หัวข้อที่กระชับ อ่านง่าย ไม่ซับซ้อน

โดยแบ่งเป็น  6 เมนูหลัก ประกอบด้วย  1. เมนู  “เกี่ยวกับสมาคม”  จะกล่าวถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมฯ  รายนามคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นสมาชิก  รวมถึงนโยบายและข้อบังคับของสมาคมฯ  

2. เมนู  “สมาชิก”  ประกอบด้วย  รายละเอียดของสมาชิกสามัญทั้งประเภทสถาบันการเงินและประเภทบุคคล รวมทั้งสมาชิกกิตติมศักดิ์ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  (สศค.)  และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร.)  เข้าร่วมเป็นสมาชิก  

3. เมนู “มาตรการช่วยเหลือ”  เป็นการรวบรวมมาตรการด้านการเงินที่สถาบันการเงินของรัฐได้ออกมาเพื่อดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งต่อไปหากมีมาตรการ   หรือนโยบายภาครัฐเพิ่มเติมก็จะนำข้อมูลมาเผยแพร่ในส่วนนี้   

4. เมนู “ผลการดำเนินงาน”  เป็นการแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐในแต่ละปีที่ผ่านมา  รวมถึงผลการดำเนินงานด้านการเงิน  

5. เมนู “ข่าวประชาสัมพันธ์”  เป็นการรวบรวมข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม และข่าวสารของสถาบันการเงินสมาชิกที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไป  และ  6. เมนู “ติดต่อเรา” เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารกับประชาชนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมฯ  และสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นสมาชิก  โดยสามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด  ทางสมาคมฯ จะเป็นตัวกลางในการประสานกับสถาบันการเงินสมาชิกเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบต่อไป

นอกจากนี้  สมาคมฯ ยังได้รวบรวม “คำถามที่พบบ่อย” เพื่อเป็นแนวคำตอบสำหรับประชาชนที่ต้องการทราบข้อมูลการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของแต่ละสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่ง   ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการติดต่อสมาคมฯ สามารถติดต่อได้ที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2202-1868,  0-2202-1961 หรือ E-mail GFA-official@hotmail.com  

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA)  จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ  ของรัฐบาลเพื่อให้บริการและช่วยเหลือประชาชน  โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสมาชิกสถาบันการเงินของรัฐ 8 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.), ธนาคารออมสิน,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.),ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.), ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)  และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 


สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ 

โทร.  0-2202-1868 และ 0-2202-1961

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น