คว้าโอกาสในวิกฤติการลงทุนอสังหาฯ ปี 2021

ในทุกวิกฤติย่อมมีโอกาส ขอให้ใจเย็นๆ มองทุกอย่างด้วยเหตุผล สำหรับการลงทุนในอสังหาฯ ปี 2021 ต้องเข้าใจพื้นฐานของอสังหาฯ แต่ละประเภท เลือกเวลาเหมาะสมที่จะเข้าซื้อ หาความรู้ใหม่ๆ เทคนิคใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อม ลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ

ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

 ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า วิกฤติคือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พฤติกรรมต่างๆ ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งคนทำธุรกิจต้องมองให้ออกว่าวิกฤตินี้ทำให้พฤติกรรมอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป

เช่น เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ คนไม่ค่อยมีเงิน โอกาสในการทำธุรกิจให้เช่าต่างๆ จะกลับมา แต่ในช่วงเศรษฐกิจดีขึ้น ธุรกิจการขาย ธุรกิจที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ก็จะกลับมา ดังนั้นเราต้องหาโอกาสในวิกฤติให้เจอ แล้วปรับกลยุทธ์เพื่อให้เข้ากับวิกฤตินั้นๆ

ด้าน อ.ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อํานวยการสถาบัน KCT ACADEMY กล่าวว่า เวลาที่เรามองโอกาสในภาวะวิกฤติ เมื่อเราตัดสินใจว่าจะเข้าไปจับตัวอสังหาฯ หรือที่ดิน สิ่งสำคัญอย่างแรกคือไม่เอาอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปใช้ ประเมินทุกอย่างบนข้อมูลและข้อเท็จจริงทั้งหมด ดูความเปลี่ยนแปลงของสังคมและความเป็นไปได้

สอง เวลาที่เราเข้าไปซื้อตัวอสังหาฯ เราต้องเข้าใจพื้นฐานของตัวอสังหาฯ แต่ละประเภท แล้วเลือกจังหวะเวลาที่จะเข้าซื้อ ซึ่งช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการเข้าซื้อคือช่วงที่คนอยากขาย เพราะเวลาที่มีคนอยากขายมาก ราคาจะต่ำกว่าปกติ

ในการเข้าซื้ออสังหาฯ ขอให้มองที่ หนึ่ง เรื่องของผลตอบแทนจากการดำเนินการ สอง ทีมงานของท่านในตัวธุรกิจนี้มีความพร้อม มีความสามารถมากแค่ไหนที่จะช่วยในการพิจารณาการเข้าสู่ตลาดอสังหาฯ สาม ราคาของอสังหาฯ ต้องสมเหตุสมผล ทุกคนจะได้ยินเสมอว่าทุกครั้งที่มีวิกฤติก็มีโอกาส เมื่อเรามองถึงโอกาส ก็ขอให้ใจเย็นๆ มองด้วยเหตุผล อย่าใช้อารมณ์ มองที่ปัจจัยพื้นฐานจริงๆ ของอสังหาฯ แต่ละตัว ดูที่ความเป็นไปได้

อ.ไกรกิติ ทิพกนก

 อ.ไกรกิติ กล่าวว่า ในปี 2021 ที่เกิด New Normal ทำให้มีความเปลี่ยนแปลงทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย ฝั่งดีมานด์และซัพพลาย ซึ่งแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โควิด-19 เป็นหนึ่งในตัวเร่งที่ทำให้ทุกอย่างเกิดเร็วขึ้น

แต่ก็มีปัจจัยอื่นๆ ไม่ว่าการเติบโตของสังคมเมือง การเติบโตของเทคโนโลยี ของเอไอ การเติบโตของแนวความคิดอย่างแชร์ริ่งอีโคโนมี การแบ่งปันพื้นที่ส่วนกลาง เป็นทิศทางที่ฝั่งผู้บริโภคมีความต้องการสิ่งเหล่านี้มากขึ้น ต้องการความสะดวกสบายภายใต้การนำเทคโนโลยีมาใช้ ทำงานง่ายขึ้น อยู่ง่ายขึ้น

ขณะที่ฝั่งซัพพลาย การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีการก่อสร้าง นวัตกรรมการก่อสร้าง 3D Printing การเกิดเอไอ การเกิดโรบอต สิ่งเหล่านี้ได้เปลี่ยนแนวคิดของการลงทุนทั้งหมด เพราะจะเริ่มกลับไปสู่การตอบโจทย์ว่าจริงๆ แล้วลูกค้าต้องการอะไร และแบบไหน

การเกิดขึ้นของโควิด-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมที่เห็นได้ชัดเจนคือ หนึ่ง เรื่องของการอยู่และการทำงาน สอง เรื่องกำลังซื้อ สาม เรื่องความปลอดภัยในชีวิต

 

ประเด็นความปลอดภัยในชีวิต ทำให้การพัฒนาโครงการอสังหาฯ ต่อไป จะไม่ใช่แค่พัฒนาระบบน้ำ ระบบไฟ ระบบอินเตอร์เน็ต แต่จะมีระบบความปลอดภัย ระบบเกี่ยวกับสุขภาพ ระบบคลีนแอร์ อากาศที่บริสุทธิ์ สิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนวิธีการลงทุนของเราทั้งหมด หรือการเกิดขึ้นของธุรกิจหลายๆ อย่างที่อาจต้องปรับตัวให้เร็วขึ้น ยุคนี้เปิดโอกาสสำหรับคนที่มีวิชั่นว่าตอนนี้คนต้องการอะไร แล้วก็เสิร์ฟอาหารเฉพาะตัวให้กับกลุ่มที่ต้องการ

ดร.มงคล กล่าวเสริมว่า การพัฒนาอสังหาฯ ในอนาคตสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ การพัฒนารูปแบบของสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ตั้งแต่การออกแบบต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้เสมอ งานระบบต่างๆ ต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้น การออกแบบรูปแบบอาคารอาจต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัยมากขึ้น

อ.ไกรกิติ กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตอนนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ร่วมกับ บริษัทโนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด ได้จัดทำหลักสูตร“ก้าวสู่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่” เพื่อเตรียมความพร้อมและพาทุกคนเดินเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น

จะมีการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆ เทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ๆ ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพร้อม และได้ประสบการณ์ เนื่องจากมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญหลายๆ ด้านเข้ามาสอนจากประสบการณ์จริง หลักสูตรนี้จะเรียน 8 ครั้ง ทุกๆ วันเสาร์ เริ่มเรียน 16 มกราคม 2564 ผู้สนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ kctathailand.com หรือเฟซบุ๊ก Knowledge castle หรือโทรหาผู้ประสานงาน 0859391593 สำหรับการเรียนจะอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ และออนกราวน์ด้วย

ดร.มงคล กล่าวเสริมว่า หลักสูตรที่เราจัดทำขึ้นจะเน้นให้ผู้พัฒนาอสังหาฯ มีองค์ความรู้ มีกระบวนการคิดที่ชัดเจนเป็นระบบ สามารถเอาไปใช้บริหารจัดการธุรกิจอสังหาฯ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทำให้ธุรกิจมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น ดังนั้นอยากให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ หลังวิกฤติผ่านไป ทุกอย่างอาจดีขึ้น

@

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น