“เครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า” เดินหน้าส่งต่อข้อมูลพลังงานจากขยะ-แสงอาทิตย์สู่ชุมชน

ภาพจาก www.yourfmhatyai.com

เครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า จัดการประชุมเครือข่ายครั้งที่ 2 ที่หาดใหญ่ วางโครงสร้างสื่อมวลชนต้นแบบ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์และขยะ

ดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย ผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า กล่าวว่า เมื่อวานนี้ (20 ส.ค.63) โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้จัดประชุมเครือข่ายครั้งที่ 2 ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังจากจัดประชุมเครือข่ายครั้งแรกไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทำให้เกิดแกนนำเครือข่ายขึ้นหนึ่งกลุ่ม รวมถึงได้เลือก อ.มนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน เป็นประธานเครือข่าย

ดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย

หลังจากนั้นจะต้องมีการประชุมในภูมิภาคต่างๆ อีก 3 ครั้งต่อเนื่องกัน เริ่มจากที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ปรากฏว่าสื่อทั้งใน จ.สงขลา และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมร่วม 30 คน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญทางด้านพลังงาน ซึ่งภายใต้โครงการนี้เบื้องต้นเราต้องการสื่อมวลชนประมาณ 30 คน เพื่อสร้างต้นแบบที่จะเป็นแกนนำเครือข่าย โดยมาจากสื่อประเภทต่างๆ ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์

เมื่อวานนี้ได้พูดคุยเกี่ยวกับสื่อที่จะมาเป็นต้นแบบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์และขยะว่าเราจะวางโครงสร้างอย่างไร คุณสมบัติของสื่อมวลชนต้นแบบสำหรับโครงการนี้ คือ 1.จะต้องเป็นสื่อที่มีความสนใจเรื่องพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์และขยะ 2.มีความตั้งใจที่จะช่วยเผยแพร่ข่าวสารไปสู่สาธารณชน ภายใต้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 3.พร้อมที่จะทำกิจกรรมร่วมกันต่อจากนี้ไป

 

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนั้น เบื้องต้นเป็นการไปดูสถานที่จริงของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ แต่กิจกรรมอื่นๆ จะมีการหารือกันหลังจากเราไปประชุมเครือข่ายครบทุกภูมิภาค เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน และจากที่มีการประชุมเครือข่าย 2 ครั้งที่ผ่านมา ได้มีการพูดคุยกัน ทำให้เราได้รู้ว่าความต้องการที่แท้จริงของสื่อมวลชนคืออะไร ถ้าเราไม่ทราบความต้องการ ก็จะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทำให้สาธารณชนที่เสพสื่อได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนตามไปด้วย เพราะตัวสื่อเองอาจไม่ได้เข้าใจมากนัก

ดรุณวรรณ กล่าวว่า เมื่อวานหลังกลับจากการประชุม สื่อมวลชนหลายคนก็นำข้อมูลที่พูดคุยกันไปเผยแพร่ในเฟซบุ๊กที่เป็นช่องทางของเขา อาจเป็นเฟซบุ๊กของสถานีวิทยุ เฟซบุ๊กส่วนตัว เฟซบุ๊กที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่เขาดูแลเรื่องข่าวสาร ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะข้อมูลที่เราส่งมอบให้ เขามีความพร้อมที่จะส่งต่อไปยังคนฟัง คนดู หรือคนอ่านอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าขาดโอกาสในการที่จะเข้าถึงเมื่อมีส่วนที่เอาข้อมูลไปส่งมอบให้ เขาก็พร้อมและยินดีที่จะช่วยเราเผยแพร่ ก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการที่จะสื่อสารประเด็นเกี่ยวกับความรู้ของทางเลือกใหม่ของพลังงานไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ หรือขยะก็ตาม

สำหรับแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานมีเยอะ แต่จะใช้แหล่งไหนและอย่างไรนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ต้องเลือกให้ถูกแหล่งด้วย เพราะบางแหล่งก็อาจเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบ อาจเป็นเฟกนิวส์บ้าง แต่เพจกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน เป็นการรวมตัวกันของเทคโนแครตที่อยู่ในวงการพลังงาน มีประสบการณ์หลายสิบปี

ซึ่งเราสามารถที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายองค์ความรู้กับเครือข่ายต่างๆ เหล่านี้ได้ โดยที่ไม่ต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา เพียงแต่เราทำหน้าที่ในการเชื่อมร้อย เอาข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งต่างๆ ไปส่งต่อให้สื่อ เพื่อให้สื่อนำไปเผยแพร่ต่อ ก็จะได้ความหลากหลายของข้อมูล ถ้าเราจะพัฒนาข้อมูลเองด้วยระยะเวลาที่จำกัด ก็อาจจะไม่ได้ประเด็นที่มากพอ

ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เราต้องการก็คือให้สาธารณชนเกิดการตระหนักรู้ มีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือ เกิดการมีส่วนร่วม และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกใหม่ ทั้งจากพลังงานจากแสงอาทิตย์และขยะมากขึ้น  @

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น