บริหารการลงทุนส่วนบุคคลและธุรกิจอย่างไรให้อยู่รอดพ้นวิกฤติ

การบริหารการลงทุนส่วนบุคคลให้รอดพ้นจากวิกฤติ จะต้องบริหารสภาพคล่องให้ได้ โดยแบ่งสัดส่วนเงินตามความสามารถในการรับความเสี่ยง นำไปลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง อีกส่วนหนึ่งเก็บเป็นเงินสด เพื่อรักษาสภาพคล่องส่วนหนึ่งไว้

ชาญชัย กุลถาวรากร

ชาญชัย กุลถาวรากร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้พบกับวิกฤติมาหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติทางการเมือง วิกฤติทางการเงิน แต่วิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้เกิดมาไม่เคยเจอ จะเรียกว่าเป็นวิกฤติทางสังคม เป็นเรื่องที่เราจะต้องเปลี่ยนผ่านและปรับตัวทางสังคม ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเป็น New Normal

ก่อนหน้าที่จะมีโควิด-19 สิ่งที่ธุรกิจทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของเทคโนโลยี อย่างประเทศไทยกำลังจะก้าวผ่าน 5G ซึ่งแปลว่าทุกๆ ธุรกิจจะต้องมีการเปลี่ยนผ่าน ต้องมีการปรับตัวทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทางการตลาด หรือการบริหารจัดการ ไปสู่ธุรกิจออนไลน์ ที่สามารถเชื่อมโยงติดต่อกันได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามสิ่งที่มีความสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นในยุคใดสมัยใดก็คือ การบริหารสภาพคล่อง

 

สภาพคล่องก็คือทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงสุดคือเงินสด ส่วนทองคำก็เป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องระดับหนึ่ง แต่ก็ยังน้อยกว่าเงินสด และการที่ทองคำขึ้นราคาในทุกวันนี้ด้วยเหตุผลที่ยากจะอธิบาย ก็จะมีความเสี่ยงสูงในช่วงนี้ ดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยง แต่ถ้าจะลงทุนในทองคำ ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงได้ และถึงแม้จะยอมรับความเสี่ยงได้ ก็ต้องเก็บรักษาสภาพคล่องส่วนหนึ่งให้มีความเพียงพอ เพื่อป้องกันความเสี่ยง ไม่ควรที่จะลงทุนทั้งหมดลงไปในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง

ต้องมีการแบ่งสัดส่วน โดยผู้ลงทุนต้องดูขีดความสามารถของตัวเองว่ามีกำลังจะที่รองรับความเสี่ยงได้ในระดับใด ที่สำคัญคือต้องรักษาสภาพคล่องไว้ เผื่อในช่วงวิกฤติ ซึ่งช่วงนี้ถือว่ามีความเสี่ยงที่วิกฤติโควิด-19 นั้นยังไม่จบ ก็ควรจะเก็บรักษาสภาพคล่องส่วนหนึ่งไว้ ซึ่งก็คือเงินสด

“สำหรับบริหารการลงทุนส่วนบุคคลและธุรกิจให้อยู่รอดพ้นวิกฤติ หัวใจสำคัญอันดับแรกคือ ต้องบริหารสภาพคล่องให้ได้ โดยเฉพาะอย่างในช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ เพราะฉะนั้นเงินที่มีอยู่ ควรจะต้องแบ่งเงินว่าเราสามารถที่จะรับความเสี่ยงได้ที่ขนาดเท่าไร แล้วก็ไปลงทุนในหุ้นที่คิดว่าเรารองรับความเสี่ยงได้ หรือไปลงทุนในตราสาร หรือไปลงทุนในทองคำที่เรารับความเสี่ยงได้” ชาญชัย กล่าว

ขณะเดียวกันแนะนำว่าควรจะต้องมีเงินสดส่วนหนึ่งอยู่ในมือด้วย ส่วนตัวทรัพย์สินที่จะไปลงทุนก็แนะนำว่า จะต้องไปลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง ถ้าเป็นหุ้นก็ควรต้องเลือกหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง มีผลประกอบการของธุรกิจที่ดี มีผลตอบแทนในระดับหนึ่ง ถ้าเป็นทองคำก็ต้องยอมรับความเสี่ยงในระดับหนึ่ง ส่วนที่ดินหรืออื่นๆ ที่ไม่มีสภาพคล่องเลย ก็ควรหลีกเลี่ยง  @

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น