“ไฟฟ้าจากขยะ/แสงอาทิตย์ ยังจำเป็นแค่ไหน? ในยุคราคาน้ำมันขาลง”

ถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 จะทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง แต่การเตรียมความพร้อมเรื่องพลังงานทางเลือก ทั้งพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และขยะก็ยังมีความจำเป็น เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในอนาคต

ดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย ผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้กิจกรรมบางอย่างของโครงการต้องชะลอออกไป เช่น เรามีแผนงานจะพาสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า ทั้งโรงไฟฟ้าขยะ และแสงอาทิตย์ ปรากฏว่าไปได้ครั้งเดียวคือไปดูโรงไฟฟ้าขยะ

ดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย

และในช่วงระหว่างที่เราไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ทางโครงการก็เตรียมการผลิตสื่อ เพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้สื่อมวลชนนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป และอีกส่วนหนึ่งคือการสื่อสารทางตรงกับสื่อมวลชนที่ได้มาร่วมเครือข่ายแล้ว เวลาที่เรามีข่าวสารประชาสัมพันธ์ หรือองค์ความรู้ที่น่าสนใจ เราก็จะส่งต่อไปให้เพื่อให้เขาไปช่วยขยายผลต่อ

อีกประเด็นก็คือเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 เทรนด์เรื่องราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลงอย่างรุนแรง ทำให้มีการพูดกันว่าเมื่อน้ำมันราคาถูกมาก พลังงานทางเลือกในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจากแสงอาทิตย์และขยะ ยังจำเป็นต้องสนับสนุนอยู่หรือไม่ เราก็ออกมาให้องค์ความรู้ว่าก็ยังมีความจำเป็นอยู่ดี เพราะเรื่องโควิด-19 เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น

ในอนาคตข้างหน้าเมื่อโควิด-19 คลี่คลาย สถานการณ์ต่างๆ ก็คงจะเข้าสู่รูปแบบปกติ พลังงานที่มาจากฟอสซิลในอนาคตก็คงต้องน้อยลงไปอยู่แล้ว ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับ และหาพลังงานทางเลือกรูปแบบอื่นๆ เพราะฉะนั้นก็ยังมีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งจากแสงอาทิตย์และขยะอยู่ดี นี่ก็เป็นสิ่งเราพยายามสื่อสารในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ตอนนี้ก็ผลิตสารคดีที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเสร็จแล้วในส่วนของสารคดีสั้นทางวิทยุ ก็จะไปเผยแพร่ตามคลื่นหลักๆ ซึ่งจะมีผู้ที่ติดตามอยู่ ส่วนสารคดีสั้นทางโทรทัศน์อยู่ระหว่างการผลิต เมื่อผลิตเสร็จก็จะเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ โดยวางแผนว่าจะออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ทีวี ซึ่งสารคดีสั้นไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุหรือโทรทัศน์ เราจะทำทั้งหมด 12 ตอน โดย 4 ตอนแรก จะให้ความรู้ว่า โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยมีวัตถุประสงค์อย่างไร ทำไมต้องมี เพื่อให้คนเข้าใจ ในอนาคตเมื่อเราจะเชิญชวนสื่อมวลชนให้เข้ามาร่วมเครือข่าย เขาจะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์

อีก 4 ตอนถัดมา จะให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานไฟฟ้าจากขยะ จะให้องค์ความรู้ง่ายๆ เช่น เชื้อเพลิง RDF คืออะไร ทำไมต้องมีการบริหารจัดการขยะ ทำไมต้องเอาขยะมาทำเชื้อเพลิง จะเป็นความรู้พื้นฐานทั่วไป ซึ่งคนทั่วไปก็สามารถที่จะรับฟังและเอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย ส่วนเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ ก็จะให้องค์ความรู้ว่า Smart Grid คืออะไร ทำไมต้องมี พลังงานแสงอาทิตย์เอามาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้พื้นฐานในเฟสแรกที่เราจะทำ แต่ในอนาคต ถ้าโครงการได้รับการสนับสนุนเรื่องงบประมาณต่อ เราก็คงจะให้องค์ความรู้ที่ละเอียดและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

ส่วนการจะขยายผลไปสู่ภาคประชาชนนั้น ดรุณวรรณ กล่าวว่า การขยายผลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้คนมีความเข้าใจ ในอดีตเวลาที่เราจะขยายผลในสังคมไม่ว่าเรื่องอะไร รวมถึงเรื่องพลังงาน บางอย่างก็จะมีข้ออุปสรรค สาเหตุก็เพราะว่าประชาชนขาดองค์ความรู้ และขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง พอไม่รู้ ก็เลยไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้มีความสำคัญ

ถ้ามีความรู้ ก็จะทราบว่าหลังคาบ้านสามารถที่จะออกแบบให้รับแสงได้ แล้วเอาตัวรูฟท็อปไปติดตั้ง ถ้าบางบ้านสามารถที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เอง เขาก็จะได้พลังงานสะอาด เขาจะได้ใช้กระแสไฟฟ้าซึ่งผลิตขึ้นเอง และไฟฟ้าส่วนเกินเขาก็สามารถขายให้การไฟฟ้าได้ด้วย เป็นการประหยัดพลังงาน

การที่มีแหล่งพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นมากๆ โดยที่ทุกคนมีองค์ความรู้ มีความเข้าใจ ข้อดีในอนาคต ซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่ที่สุดก็คือประเทศจะเกิดความมั่นคงทางด้านพลังงาน จะไม่เกิดปัญหาไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หรือถ้ามีความจำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โรงไฟฟ้าจากขยะ ทุกคนก็จะให้ความร่วมมือ เพราะเข้าใจว่ามีประโยชน์กับเขาอย่างไร ทั้งในส่วนตัวเขาเอง ชุมชนเขา และสังคมประเทศชาติ

ส่วนเรื่องพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ก็อยากจะย้ำว่าหัวใจสำคัญคือเรื่องของการบริหารจัดการขยะ เมื่อเกิดขยะแล้วก็เอาขยะมาทำเชื้อเพลิงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งในฐานะผู้บริโภค เราก็ควรที่จะต้องช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วย ทำอย่างไรจะผลิตขยะน้อยลง แต่เมื่อขยะเกิดขึ้นแล้ว บริหารจัดการอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประเด็นการแยกขยะก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะเวลาที่เราเอาขยะไปทำเป็นพลังงาน เมื่อขยะถูกแยกประเภทได้ดี ขยะที่ไม่สามารถเอาไปทำพลังงานได้ เช่น ขยะที่มีความเปียกชื้นมาก ก็จะทำให้เหลือขยะในส่วนนี้น้อยลง นั่นหมายความว่าเราใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ถึงจะไม่ถึงขั้นที่เรียกว่า Zero Waste ดังนั้น การแยกขยะตั้งแต่ต้นทางก็เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น เมื่อเอาไปใช้ทำพลังงานก็จะใช้ประโยชน์ได้มากกว่า จึงอยากให้คนตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้

“อย่าคิดว่าน้ำมันราคาถูก ก็ไม่จำเป็นต้องประหยัด เรื่องการประหยัดพลังงานก็ขอให้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ ทุกอย่างที่เราทำในวันนี้จะส่งผลกระทบต่อคนรุ่นต่อจากเราทั้งนั้น การประหยัดพลังงาน จะทำให้ลูกหลานเราจะได้มีพลังงานเอาไว้ใช้ การที่เราให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม คนรุ่นต่อจากเราจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้มองถึงอนาคตเพื่อคนรุ่นหลัง เพื่อประเทศชาติ ให้ช่วยกันมองภาพใหญ่ สังคมจะได้เป็นสังคมที่น่าอยู่ ให้ช่วยกันประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม มีองค์ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องของพลังงาน จะได้ช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นคงเรื่องพลังงาน ไม่ได้เป็นภาระของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ” ดรุณวรรณ กล่าว

@

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *