เรื่องใกล้ตัวต้องรู้!! ทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าจากขยะ & แสงอาทิตย์

พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และขยะ เป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาด ประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน ประชาชนที่สนใจสามารถหาข้อมูลองค์ความรู้เบื้องต้นได้

ดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะหัวหน้าโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้กิจกรรมบางอย่างที่เราต้องจัดกับเครือข่ายสื่อมวลชนยังไม่สามารถจัดได้ตามปกติ แต่เราก็มีภารกิจอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องขับเคลื่อนภายใต้โครงการนี้ก็คือ เราจะต้องมีการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ทั้งเรื่องตัวโครงการ และเรื่องของพลังงานทางเลือก ทั้งจากแสงอาทิตย์และขยะ

ดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย

เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องการผลิตสื่อต่างๆ ซึ่งบางสื่อก็ทำสำเร็จเรียบร้อยและได้เผยแพร่ผ่านช่องทางที่เราเตรียมไว้ มีทั้งช่องทางสื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ บางส่วนอยู่ระหว่างเตรียมการที่จะผลิตและเผยแพร่ต่อไปในช่วง 2-3 เดือนนี้

ภายใต้โครงการนี้เราจะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายทั้งในรูปแบบของการสื่อสารทางตรงผ่านตัวสื่อมวลชนที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย และอีกส่วนหนึ่งเป็นการสื่อสารผ่านช่องทางสาธารณะ แต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ก็ต้องมีการปรับเอาเรื่องของการสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะมาใช้ทดแทนก่อนในช่วงนี้ เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน เป็นการปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด-19 ซึ่งก็เป็นช่วงที่คนอยู่บ้าน

ก่อนหน้านี้เวลาที่เราผลิตข้อมูลข่าวสาร รูปแบบที่เราสื่อสารข้อมูลออกไป อยู่ที่ว่ากลุ่มเป้าหมายจะมีโอกาสได้ฟังหรือได้อ่านเมื่อไร ซึ่งขึ้นอยู่กับความสะดวกของช่วงเวลา แต่ปรากฏว่าในสถานการณ์โควิด-19 คนก็อยู่บ้านมากขึ้น และอาจใช้ช่วงเวลาต่อจากนี้ ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่ตัวเองสนใจ เพราะฉะนั้นก็อาจทำให้เข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น

โดยเฉพาะเรื่องพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์และขยะ เพราะปัจจุบันมีประเด็นเรื่องค่าไฟที่แพงขึ้น เนื่องจากเป็นหน้าร้อน และรัฐก็มีมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับภาคประชาชน เพราะฉะนั้นคนที่รู้สึกว่าเรื่องพลังงานเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญ ก็อาจจะแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานที่จะเอามาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า

อาจมีบางคนตั้งคำถามว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันหรือแก๊สในตลาดโลกลดลง ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็น่าจะลดลง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาแสวงหาองค์ความรู้เพิ่มเติมว่า นอกจากแก๊สและน้ำมันที่มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้แล้ว ในประเทศไทยเรายังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกอื่นๆ ได้หรือไม่ ทำให้เรามีโอกาสที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ตรงกับความต้องการของเขาทั้งในเรื่องพลังงานจากแสงอาทิตย์และขยะ

ดรุณวรรณ กล่าวว่า เรื่องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในปัจจุบัน เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการที่จะสนับสนุนพลังงานทางเลือก ทำให้ต้นทุนต่างๆ ในปัจจุบันเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ ได้ลดลงมากแล้ว โดยเฉพาะในส่วนของภาคประชาชนที่สนใจติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพื่อนำไฟมาใช้ในบ้าน ทำให้หลายๆ คนที่สนใจเรื่องของพลังงานไฟฟ้าที่มาจากแสงอาทิตย์สามารถติดตั้งที่บ้านของตัวเองได้ในต้นทุนที่ถูกลง ก็ลองเข้าไปสอบถามข้อมูลหรือหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.

สำหรับภารกิจของโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนฯ ในเฟสแรก ปีนี้ เราอาจเน้นการสื่อสารไปที่เป้าหมายหลักคือสื่อมวลชนก่อน เพื่อให้สื่อมวลชนไปเผยแพร่ต่อกับสาธารณะอีกที แต่เราก็มีองค์ความรู้บางส่วนที่ให้กับสาธารณชนด้วย ซึ่งสื่อที่ได้เข้าร่วมโครงการโฟกัสกรุ๊ปก่อนหน้านี้ คิดว่าเขาน่าจะมีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น ตอนนี้โครงการกำลังทำแบบสำรวจว่าจากการที่ได้มีโอกาสพูดคุยกัน และสัมภาษณ์เชิงลึก อะไรคือสิ่งที่สื่อมวลชนได้ และอะไรคือองค์ความรู้ที่เขาอยากได้ต่อจากนี้เพิ่มเติม เพื่อให้เรามาออกแบบตอนที่เราสามารถจัดกิจกรรมการประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนได้แล้ว จะได้เอาองค์ความรู้ที่เขาต้องการไปเติมให้เขาอีกที

ในช่วงที่ไม่ได้จัดกิจกรรม เราก็ยังมีการพูดคุยประสานงานกับสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีช่องทางติดต่อระหว่างกันทั้งอีเมล และไลน์ มีทีมงานที่คอยป้อนข้อมูล เช่น กรณีที่มีข่าวสารที่น่าสนใจ เราก็จะส่งให้เขาโดยตรง เพื่อให้เขาส่งต่อไปยังผู้ที่สนใจ หรือสื่อที่เราผลิตเสร็จแล้วในรูปแบบสปอตวิทยุ ก็จะมีทีมคอยส่งข้อมูลให้ อย่างน้อยสื่อมวลชนก็จะได้มีโอกาสฟัง แล้วก็เอาไปช่วยเผยแพร่ขยายผลต่อ

การใช้พลังงานทางเลือกที่สะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ จะมีประโยชน์หลายอย่าง ทั้งประหยัดค่าใช้จ่าย ดีต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก ที่เป็นแผนและเป็นนโยบายของประเทศในเรื่องการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ซึ่งในอนาคต พลังงานที่มาจากฟอสซิลก็ต้องลดน้อยลงไป ดังนั้นเราควรเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่วันนี้  @

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น