SME D Bank อัดฉีด “หมื่นล้าน” เงินกู้ ดบ.ต่ำ 3% หนุนเอสเอ็มอีสู้วิกฤติ ศก.

ภาพจาก Facebook : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

SME D Bank ออกมาตรการเติมทุน “SME D ยกกำลัง 3” ดอกเบี้ยต่ำ 3% ต่อปี วงเงิน 10,000 ล้านบาทช่วยเหลือเอสเอ็มอี ให้สามารถนำเงินไปลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

จงรักษ์ โปลิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank กล่าวว่า ขณะนี้ปัญหาไวรัส COVID-19 เป็นปัจจัยที่สำคัญมาก และมีผลกระทบอย่างมากต่อภาคธุรกิจเอสเอ็มอี ดังนั้นจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด

ซึ่งปัญหาของเอสเอ็มอีนอกจากเรื่องเงินทุน แล้วกลุ่มเอสเอ็มอียังต้องการการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องการตลาด ความรู้ การลงระบบบัญชี การเสริมทางด้านการขยายหรือเพิ่มศักยภาพในเรื่องการผลิต เพื่อที่จะสามารถแข่งขันทั้งตลาดในประเทศ หรือขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศได้

จงรักษ์ โปลิตานนท์

พันธกิจของ SME D Bank คือ เราจะให้ความรู้คู่ทุน ไม่ใช่ใส่เงินทุนอย่างเดียว แล้วให้เอสเอ็มอีไปพัฒนา หรือไปเสริมศักยภาพตัวเองโดยลำพัง ตอนนี้ถ้าเอสเอ็มอีไม่ปรับตัวในการทำตลาดออนไลน์ ก็คงจะแข่งขันลำบาก ธนาคารได้จัดอบรมและมีผู้เข้ารับการอบรมสูงมากในเรื่องการทำตลาดออนไลน์ เอสเอ็มอีจะต้องพัฒนาตัวเองให้เข้าสู่ดิจิทัลได้ คือ ค้าขายออนไลน์เป็น รู้วิธีการทำสื่อ การเน้นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เพื่อสามารถที่จะขายออนไลน์ได้

นอกจากนี้ ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี เขาต้องรู้จักการบริหารจัดการต้นทุนในการทำธุรกิจ ซึ่ง SME D Bank  ได้จัดสัมมนาให้ความรู้ รวมถึงเรื่องการทำบัญชี ดูแลบัญชีของตัวเอง เพื่อที่จะสามารถประเมินสถานการณ์ด้านการเงินของตัวเองได้ตลอดเวลา รวมทั้งเรื่องการทำบัญชีเดียว เป็นสิ่งที่เราเติมเสริมความรู้ให้เขาโดยต่อเนื่อง รวมทั้งเรื่องการขยายตลาดใหม่ พาเอสเอ็มอีไปหาตลาดใหม่ ทำแมชชิ่งต่างๆ เพื่อให้การทำการค้าขายของเขามีโอกาสที่จะขายและเติบโตมากขึ้น

SME D Bank มีโครงการสนับสนุนเอสเอ็มอีหลายโครงการ ที่คิกออฟไปเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คือ โครงการที่เรียกว่า มาตรการเติมทุน “SME D ยกกำลัง 3” คำว่าเติมทุนหมายความว่า เรามีมาตรการต่อเติมเสริมทุนเอสเอ็มอีสร้างไทย ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ส่วนคำว่ายกกำลัง 3 หมายความว่ามี 3 เรื่องที่สำคัญ

อันดับแรกคือ ดอกเบี้ย เป็นดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้นเพียง 3%ต่อปีเท่านั้น สำหรับนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ส่วนบุคคลธรรมดา เพียง 5%ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาท เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก หาไม่ได้ในตลาดในช่วงเวลานี้

อันดับสอง ดอกเบี้ย 3% จะฟิกซ์ไป 3 ปี ในช่วง 3 ปี จะไม่มีการปรับดอกเบี้ย เอสเอ็มอีที่เป็นนิติบุคคลจะได้ประโยชน์ตรงนี้ เพราะสามารถที่จะวางแผนการเงินได้ระยะยาว 3ปี หลังจากนั้นก็จะเป็น MLR

อันดับสาม สินเชื่อตรงนี้ ใช้ บสย.ค้ำประกัน หมายความว่าผู้ประกอบการไม่ต้องมีหลักทรัพย์ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ก็สามารถยื่นกู้กับธนาคารได้ และ บสย.ฟรีค่าธรรมเนียมให้ถึง 3 ปี เพื่อลดต้นทุนให้เอสเอ็มอีสามารถมีเงินไปลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนก็ได้

แคมเปญนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอียื่นกู้ได้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด โดยโครงการนี้มีวงเงิน 10,000 ล้านบาท สินเชื่อภายใต้โครงการนี้เรียกว่า โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน หรือ Local Economy Loan

ช่องทางการยื่นกู้ปัจจุบันมีหลายช่องทาง เพื่อให้ผู้ประกอบการสะดวก อาจไม่ต้องเดินทางมาที่สาขา คือ สามารถกู้ผ่านระบบ Online Service Request สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดจากโปสเตอร์ หรือ โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์ที่ SME D Bank จะไปกระจายอยู่ทั่วประเทศ สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด แล้วสมัครผ่านออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางมาที่สาขาก็ได้ เพื่อความสะดวก และประหยัดเวลา

อีกแชนแนล เรามีแอปพลิเคชั่น SME D Bank สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ smebank.co.th หรือเฟสบุ๊ก : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ ภาษาอังกฤษ คือ SMEDevelopmentBank  สามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มคำขอสินเชื่อได้ ถ้ามีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 1357 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่สาขาได้ตลอดเวลา หรือเข้าไปในเว็บไซต์ หรือเฟสบุ๊ก ก็สามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้

จงรักษ์ กล่าวว่า ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ตอนนี้ SME D Bank  มีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เรามีมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นนานสูงสุดถึง 12 เดือน หรือถ้าลูกค้ามีความจำเป็นต้องการขยายเวลาการชำระหนี้ เราสามารถให้ลูกค้าขอชำระหนี้ยืดออกไปได้สูงสุดถึง 5 ปี และ บสย.ก็ยินดีที่จะขยายเวลาค้ำประกันให้ถึง 5 ปีเช่นกัน ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบติดต่อธนาคารได้เลย เรามีวงเงินสำรองในส่วนนี้ 3,000 ล้านบาท เป็นโครงการดอกเบี้ยต่ำ Local Economy Loan

SME D Bank มีสินเชื่อที่หลากหลาย โครงการที่เราสนับสนุนผู้ประกอบการในการขยายกิจการ หรือ การลงทุนใหม่ๆ เราเรียกว่าโครงการ “สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง SME D HAPPY” หรือ “สินเชื่อ SMART SMEs”  ลูกค้าสามารถยื่นขอสินเชื่อได้สูงสุดถึง 15 ล้านบาท แล้วให้อัตราดอกเบี้ยที่พิเศษ รวมทั้งเซฟค่าใช้จ่ายเอสเอ็มอีมากที่สุด อยากให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ธนาคาร หรือ ติดต่อสาขาใกล้บ้าน

ช่วงนี้เป็นช่วงที่เอสเอ็มอีคงอยู่ในภาวะลำบากมาก ถ้าเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมา รายได้เข้ามาบางเรื่องเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ อย่างธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการจะได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรง สิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือผู้ประกอบการต้องหาวิธีการที่จะควบคุมเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สามารถจะเซฟให้ได้มากที่สุด

และอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานภายในองค์กร อะไรที่สามารถจะเพิ่มเติม หรือปรับปรุงประสิทธิภาพได้ในช่วงเวลานี้ เพราะ volume หรือ ออเดอร์อาจไม่มากนัก เป็นช่วงเวลาที่เราจะหันมาดูศักยภาพ หรือดูการพัฒนาภายในองค์กรเอง มาฟื้นฟูดูแลกิจการเราว่า ส่วนไหนจะต้องปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิผลที่ดีขึ้น ดูว่าตรงไหนที่จะลดค่าใช้จ่ายได้ และช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องเปิดหาตลาดใหม่ หรืออะไรที่เป็น Value Added ให้กับผลิตภัณฑ์ตัวเองมากขึ้น เพราะถ้าทุกอย่างกลับมาปกติ เราก็จะฟื้นตัวได้เร็ว ส่วนเรื่องของต้นทุน การเงินต่างๆ ถ้า SME D Bank ช่วยได้ ก็ยินดีให้ความช่วยเหลือ  @

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *