“PR เครื่องมือหนุนหลังองค์กรทุกยุคสมัย”

คอลัมน์: สื่อสารการตลาดตามใจฉัน

โดย…บราลี อินทรรัตน์

นี่เรามาถึงยุคสมัยที่ผู้คนทั้งประเทศให้ความสนใจรู้จักแต่อักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว อย่าง AI

(Artificial Intelligence) ที่หมายถึงปัญญาประดิษฐ์ ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต (Cr: Wikipedia) ตัวอย่างเช่น บรรดาหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างมาใช้งานบางอย่าง นั่นอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่หลายองค์กรหวั่นเกรง ว่าจะมาทดแทนการใช้งานของมนุษย์ เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแทนมนุษย์   พนักงานบางองค์กรก็หวาดหวั่นการเข้ามาของ AI เพราะกลัวตกงาน แต่บางองค์กรก็พร้อมที่จะนำ AI มาใช้งานในองค์กร ทั้งนี้ก็แล้วแต่วิสัยทัศน์ของผู้บริหารขององค์กร ว่าจะขับเคลื่อนองค์กรไปทางไหน?

แล้วตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่าง PR จะมาหนุนหลังองค์กรได้อย่างไร? หรือจะมาใช้งานแทน AI ได้หรืออย่างไร?

PR อาจไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการมาทดแทนการใช้งานมนุษย์ แต่การมี PR หรือบุคลากรที่มาทำงานด้าน PR นั่นคือ Public Relations คือการทำงานจากมันสมองของมนุษย์ (มันสมองประดิษฐ์) ในการวางแผนงาน คือต้อง กลั่นกรองความคิดอันเฉียบคม เพื่อการสื่อสารสิ่งดีๆ ในองค์กร ในบริษัท ออกมาเผยแพร่ไปยังสาธารณชนภายนอก เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ลูกค้า พันธมิตรธุรกิจของบริษัท หรือแม้แต่คู่แข่ง รับรู้และทราบความเป็นไปเป็นมา ถึงจุดเด่นขององค์กรนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

ซึ่งแน่นอนบางองค์กรก็ถ่ายทอดออกมาได้ชัดเจน บางองค์กรก็เอาไปซ่อนไว้กับส่วนงานการตลาด แล้วให้ทีมงานการตลาดนั่นล่ะสื่อสารผ่านออกมาไปในทางยอดขายที่ตั้งเป้า จุดเด่นของสินค้า งบประมาณการเปิดตัวสินค้า หรือการทำการตลาดของสินค้านั้นๆ ซึ่งงานประชาสัมพันธ์กลายมาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนกการตลาด ช่วยแค่การประชาสัมพันธ์สินค้า ไม่ได้ใช้งานประชาสัมพันธ์อย่างเต็มศักยภาพ

ถ้าเป็นแบบนี้ ก็เป็นหน้าที่ของ บุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ นั่นแหละ ที่ต้องยกระดับหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของตัวเอง ขึ้นไปรีพอรต์ตรงต่อผู้บริหาร เพื่อรับนโยบายระดับวิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับสูง หรือเจ้าของกิจการ ว่านายท่านมีวัตถุประสงค์จะขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางใด จะได้วางแผนงานสื่อสารองค์กร สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายวิสัยทัศน์ของ ผู้บริหาร ในระยะยาว ระยะสั้น ไม่ใช่จัดแต่แถลงข่าวงานแนะนำสินค้าอย่างเดียว

แล้วงานประชาสัมพันธ์ หรือการทำ PR นี่ จะมาช่วยองค์กรหรือบริษัทได้อย่างไร?

คำตอบคือ ช่วยได้มากมายทีเดียวเชียว เพราะงานประชาสัมพันธ์ นี่ไม่ใช่แค่มีพนักงานหน้าตาดี พูดจารับข้าวรับน้ำ คอยให้ข้อมูลข่าวสารตามเคาน์เตอร์ ติดต่อสอบถามตามตึกสำนักงานต่างๆ

แต่งาน PR นี่ล่ะ เป็นผู้กุมบังเหียนขององค์กรทีเดียว ยังไงๆ?

คุณลองนึกถึงองค์กรใหญ่ๆ ในบ้านเราซิ ที่มีพนักงานทั้งจบใหม่ หรือทำงานแล้ว อยากมาทำงานกับองค์กรเหล่านี้ใจแทบขาด แต่เข้าไม่ได้ เพราะอาจไม่ได้มีการเปิดรับพนักงาน แล้วทำไมเขาเหล่านั้น ถึงอยากมาทำงานกับองค์กรใหญ่ๆ มีชื่อเสียงล่ะ คุณคิดว่า องค์กรใหญ่ๆ เหล่านั้นอยู่เฉยๆ ไม่ต้องทำอะไรคนก็รู้จักเหรอ?…

 

นั่นเป็นเพราะองค์กรเหล่านั้น ถูกสร้างบ่มเพาะในการแสดงออกผ่านสาธารณชนมายาวนานหลายสิบปี ออกมาถึงวิสัยทัศน์ผู้บริหาร ด้านใดด้านหนึ่ง ด้านสินค้าผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภค ด้านกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม ยอดขายผลประกอบการที่ดี การขยายธุรกิจ การมีพันธมิตรธุรกิจใหม่ๆ แม้แต่เรื่องราวดีๆ ภายในองค์กร

อย่างเทคโนโลยีล้ำหน้า ความมีระเบียบวินัยของพนักงานในองค์กร สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ประชาชนทั่วไป รับรู้และสร้างความเชื่อในแง่ภาพลักษณ์องค์กรที่ดี ที่ใครๆ ต่างก็ยกย่องชื่นชม เป็นองค์กรในใจของใครหลายๆ คน

สิ่งดีๆ เรื่องราวดีๆ ในองค์กร ในบริษัทเหล่านี้ล่ะ ที่ทีมงานนักประชาสัมพันธ์จะต้องวางแผนสื่อสารออกไปยังสาธารณชนภายนอก ไม่ว่าจะผ่านช่องทางสื่อมวลชนแขนงต่างๆ สื่อโซเชียลมีเดีย ที่จะดึงดูดให้มีแฟนพันธุ์แท้ ที่ติดตามใช้ทั้งสินค้า ทั้งองค์กร ก่อให้เกิดความชื่นชมในองค์กรเป็นระยะเวลายาวนาน อันเป็นที่ปรารถนาขององค์กรส่วนใหญ่ที่อยากจะสร้างกลุ่มคนที่ติดตามแบรนด์ของตัวเองกันทั้งนั้น

ทีนี้ต่อให้ องค์กรไหนจะใช้ AI เพื่อมาทดแทนการใช้งานมนุษย์ในบางส่วน ก็ยังไม่น่าห่วงเท่าองค์กรหรือบริษัท ที่ไม่สามารถหาเรื่องราวดีๆ เด่นๆ ออกมานำเสนอให้สาธารณชนรับทราบได้ เข้าข่ายมีเรื่องราวดีๆ แบบเงียบๆ อุบไว้ไม่อยากบอกใคร เพราะคิดว่า มันไม่น่าจะเป็นที่สนใจของใครๆ ถ้าเจอแบบนี้ คงต้องฝากให้เป็นหน้าที่ของคุณๆ PR ทั้งหลายที่จะแนะนำ วางแผนการสื่อสารให้แล้วล่ะ

ยิ่งสมัยนี้ ไม่ใช่ยุคสมัยของ ปลาใหญ่ กินปลาเล็ก แต่เป็นยุคของ ปลาเร็วกินปลาช้า ต่างหากล่ะ!!…@


เกี่ยวกับผู้เขียน: บราลี อินทรรัตน์ (ลี)

:มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร บริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด การสร้างภาพลักษณ์องค์กร ดูแลวางแผนกลยุทธ์ให้ลูกค้าทุกประเภทธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 30 ปี

:ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษางานสื่อสารการตลาด และการตลาดออนไลน์ให้กับองค์กรและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

:เป็นเจ้าของธุรกิจ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อต้านความเสื่อมชราระดับยีน

:มีคลาสสัมมนาแพลตฟอร์มออนไลน์ สอนฟรี 3 ชม.ให้กับ SME ที่สนใจธุรกิจออนไลน์ ติดต่อสอบถามแอดไลน์ที่นี่ค่ะ http://nav.cx/iel6H1M

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น