“อาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ” เรียนรู้ได้…มีหลักสูตรเฉพาะ

ที่ปรึกษาธุรกิจ

“ที่ปรึกษาธุรกิจ” อาชีพที่สร้างรายได้ ให้คำแนะนำผู้ประกอบการ SME โอทอป มีหลักสูตรสอนให้เฉพาะ ศูนย์พัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจกำลังจะเปิดรับสมัครรุ่นที่ 14

“ที่ปรึกษาธุรกิจ” ถือเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ และกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน ซึ่งการเป็น “ที่ปรึกษาธุรกิจ” นั้นสามารถเรียนรู้ได้ ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรศูนย์พัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจ กล่าวในรายการ “ลับคมธุรกิจ” ทางคลื่นมิติข่าว 90.5 ว่า ศูนย์พัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจมีภารกิจ 2 อย่าง คือ 1.สร้างคนให้เป็นที่ปรึกษาธุรกิจ 2.เป็นผู้ให้บริการคำปรึกษาแนะนำกับผู้ประกอบการ SME และโอทอป

ซึ่งหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจได้เปิดสอนมาแล้ว 13 รุ่น และกำลังจะเปิดรุ่นที่ 14โดยรุ่นที่ 1-8 เราทำกับสถาบันการศึกษา ให้สถาบันการศึกษาพัฒนาหลักสูตร และรุ่นที่ 9-13 เรามาจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ตอนนั้นเรายังทำในนามสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMECN ปัจจุบันก็ยังทำงานร่วมกันอยู่ แต่เราก็มาตั้งศูนย์พัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจ และกำลังจะเปิดรับรุ่นที่ 14

เปิด 2 หลักสูตร”ที่ปรึกษาการเงิน – วปธ.” สอนทุกอย่างตั้งแต่ต้นตนจบและให้ฝึกปฏิบัติจริง

สำหรับการเรียนนั้น ดร.วิริยะ บอกว่า ในภาคทฤษฎีจะแยกเป็น 2 หมวดหลักๆ คือ หมวดพื้นฐาน ซึ่งจะต้องมีการปรับพื้นฐาน 6 วิชาหลัก อาทิ การตลาด การเงิน การผลิต การวินิจฉัยสถานประกอบการ แล้วเข้าสู่วิชาหลัก ซึ่งจะเข้าเชิงลึกแต่ละหมวดไป เมื่อเรียนทฤษฎีจบก็จะเรียนภาคปฏิบัติ จะเป็นการฝึกในสถานประกอบการจริง 10 แมนเดย์

โดย 1 แมนเดย์คือ 1 วันทำงาน ประมาณ 6-8 ชั่วโมง ซึ่งภาครัฐมีอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาอยู่ที่ 10,000 บาท/1 แมนเดย์ ในวันที่เราเข้าไปทำงาน ก็ต้องให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการตลาด เรื่องการผลิต เรื่องการบริหารจัดการ เรื่อง HR แล้วแต่ทีโออาร์ระบุ ซึ่งเราจะสอนทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบ สามารถเป็นที่ปรึกษาธุรกิจได้ รวมทั้งสอนเรื่องการปรับบุคลิกภาพ สอนเรื่องจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาด้วย

หลักสูตรที่มาเปิดในนามศูนย์พัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจ กับสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาฯ จะมี 2 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรที่ปรึกษาการเงินธุรกิจ SME จะเรียนทุกวันเสาร์ จะเรียนภารกิจหลัก 2 เรื่อง คือ เรื่องการอำนวยสินเชื่อให้ SME หรือการกู้เงินให้ผู้ประกอบการให้ได้ และเรื่องการแก้หนี้ให้ผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นหนี้ เป็น NPL หรือติดเครดิตบูโร ใช้เวลาเรียน 4 เดือนและจะมีภาคปฏิบัติด้วย ระหว่างเรียนเราก็จะรับงาน รับเคสจริงมาให้ทำ โดยจะมีโค้ช มีอาจารย์พี่เลี้ยงคอยช่วย

ที่ปรึกษาธุรกิจ

2.หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ หรือ วปธ. เรียนทุกวันอาทิตย์ จะจบประมาณเดือนพฤศจิกายน แล้วฝึกภาคปฏิบัติ และจะพาไปขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นได้ทั้งที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคล ซึ่งที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐได้ จะต้องขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย แต่ภาครัฐจะไม่ค่อยจ้างแบบอิสระจะจ้างแบบนิติบุคคลมากกว่า

หลังเรียนสามารถทำงานได้ 3 เสา “วิทยากร-ที่ปรึกษา-บริหารงานของที่ปรึกษา”

ผู้อำนวยการหลักสูตรศูนย์พัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจ กล่าวว่า ที่ปรึกษาที่จบไปสามารถทำงานได้ 3 เสา คือ 1.เป็นวิทยากร สอนหนังสือ ทำหลักสูตรได้ 2.เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำผู้ประกอบการ 3.การบริหารงานของงานที่ปรึกษา เช่น เปิดบริษัท ซึ่งบางคนอาจเป็นได้ทั้ง 3 เสา บางคนเป็นได้ 2 เสา หรือเสาเดียว ขึ้นกับความสามารถและความสนใจ

สำหรับผู้ที่จะมาเป็นวิทยากรก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียง โดยเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ดร.โสภณ พรโชคชัย นักวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์ การประเมินค่าทรัพย์สิน, เรื่องการเงิน ได้แก่ สุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ อดีตรองกรรมการผู้จัดการ SME Development Bank

“ป้อม” ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ บริษัท TARAD.com จะให้ความรู้เรื่องออนไลน์ เรื่องอีคอมเมิร์ซ ส่วนภาครัฐ เราก็เชิญ “มณเฑียร เจริญผล” รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มาบรรยาย

ทั้งนี้ วปธ.จะเปิด Open House รอบสุดท้าย วันที่ 15-16 มิถุนายนนี้ รอบเช้าเวลา 09.00-12.00 น. และรอบบ่ายเวลา 14.00-17.00 น. ที่ห้องสัมมนาชั้น 7 อาคารนาริตะ อิมแพค เมืองทองธานี ตรงข้ามสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ผู้สนใจสามารถเข้าไปที่ www.bcdc.co.th / www.thaiconsult.org / @ LINE : @pbc.smecn / FB : หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ / โทรศัพท์ 097  715 9251-5

คุณสมบัติของผู้จะเป็นที่ปรึกษา คือ ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านที่สนใจ เช่น การตลาด การจัดการ การผลิต ต้องมีใจที่จะเป็นผู้ให้ ให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ความรู้ พร้อมที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการได้ ต้องใจเย็น มีจิตวิทยาในการถ่ายทอดองค์ความรู้

ต้องจบปริญญาตรี มีเวลาเรียนเต็มเวลา ก่อนจบต้องทำ IS เป็นงานวิจัยส่วนบุคคล 1 เล่ม เรื่องอะไรก็ได้ เพื่อที่จะได้หาความเชี่ยวชาญของตัวเองโดยหลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน มีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 80,000 บาท ส่วนหลักสูตร วปธ. 150,000 บาท ระหว่างเรียนก็อาจมีงานป้อนให้ ซึ่งขึ้นกับความสามารถของแต่ละบุคคลด้วย เมื่อเรียนจบแล้วจะได้ใบประกาศนียบัตรของสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม @

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *