ออมเงิน!!ได้ดอกผลสูงประโยชน์ยาวช่วยวัยเกษียณ…กอช.จัดให้!

กอช. ชวนประชาชนที่ไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญ หรือกองทุนประกันสังคม ออมเงินกับ กอช.ได้ผลตอบแทนสูง รัฐช่วยสมทบและการันตีผลตอบแทน หลังอายุครบ 60 ปี มีบำนาญรายเดือน

“จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ” เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กล่าวในรายการ”ลับคมธุรกิจ” ทางคลื่นมิติข่าว 90.5 ว่า กอช.จะคล้ายกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข.ภาคประชาชน ซึ่งจะเป็นภาคสมัครใจ โดยผู้ที่จะสมัครได้คือผู้ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการที่มีสวัสดิการของรัฐ ไม่ได้เป็นภาคเอกชนที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือภาคแรงงานที่มีประกันสังคมมาตราต่างๆ ซึ่งตามสถิติคนกลุ่มนี้มีประมาณ 21 ล้านคน ซึ่งตั้งแต่เปิด กอช.มา 4 ปี มีคนสมัครเพียงแค่ 6 แสนกว่าคนเท่านั้น ถือว่าน้อยมาก อาจเป็นเพราะข้อมูลที่ไม่ทั่วถึง และคนไทยส่วนมากเน้นจ่ายเงินก่อนแล้วค่อยหาเงินออม

ใครบ้างที่สมัคร กอช.ได้ และใครที่สมัครไม่ได้

เลขาธิการ กอช. กล่าวว่า ผู้ที่จะสมัคร กอช.ได้ จะต้องมีสัญชาติไทย มีเลข 13 หลักในบัตรประชาชน อายุ 15-60 ปีบริบูรณ์ ไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐหรือเอกชน และไม่อยู่ในกองทุนตามกฎหมายอื่นที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง เป็นนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ขับรถรับจ้าง ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อส. อพปร. อปท. อช. ลูกจ้าง ผู้ประกันตน มาตรา 40 ทางเลือก 1 ส่วนผู้ที่สมัครไม่ได้ ได้แก่ ข้าราชการประจำ หรือ สมาชิก กบข. ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 ทางเลือก 2 และ 3 พนักงานบริษัท / องค์กร / รัฐวิสาหกิจ

รัฐบาลจ่ายสมทบตามช่วงอายุของสมาชิก พร้อมการันตีผลตอบแทน

เลขาธิการ กอช. กล่าวว่า ในการออมนั้น กฎหมายกำหนดขั้นต่ำ 50 บาท/ปี และสูงสุด 13,200 บาท/ปี ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับ คือ 1.เมื่อสมาชิกส่งเงินสะสม รัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้ภายในสิ้นเดือนถัดไปตามช่วงอายุ

โดยอายุ 15-30 ปี ได้รับเงินสมทบ 50% ของเงินที่สะสมเข้ากองทุน แต่ไม่เกินปีละ 600 บาท หรือ คิดเป็นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 4% ต่อปี

อายุมากกว่า 30-50 ปี ได้รับเงินสมทบ 80% ของเงินที่สะสมเข้ากองทุน แต่ไม่เกินปีละ 960 บาท หรือ คิดเป็นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 7% ต่อปี

อายุมากกว่า 50-60 ปี ได้รับเงินสมทบ 100% ของเงินที่สะสมเข้ากองทุน แต่ไม่เกินปีละ 1,200 บาท หรือ คิดเป็นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 9% ต่อปี

2.ดอกผลของเงินสะสม และเงินสมทบที่นำไปลงทุนเหมือนกองทุนรวมทั่วไป ที่ไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ภาคเอกชน หรือกองทุนรวมที่เป็นตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนที่เราทำได้ ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา เฉลี่ย 2-3% ต่อปี ซึ่งในกรณีที่สมาชิกออมจนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แต่เห็นว่าเงินต้นหาย เนื่องจากขาดทุนจากการลงทุนของ กอช. รัฐบาลจะการันตีผลตอบแทนเท่ากับอัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 12 เดือน เฉลี่ย 7 ธนาคาร

ครบ 60 ปี ไม่ต้องส่งเงิน แต่จะได้บำนาญเป็นรายเดือน

3. เมื่ออายุครบ 60 ปี สมาชิกก็ไม่ต้องส่งเงินให้ กอช.แล้ว และจะได้รับเงินบำนาญเป็นรายเดือน สมมติอายุครบ 60 ปี มีเงินออมทั้งหมด 150,000 บาท จะหารด้วย 240 (คนไทยอายุเฉลี่ย 80 ปี จากอายุ 60-80 ปี คือ 20 ปี หรือ 240 เดือน) จะได้ 625 บาท/เดือน แต่ถ้าอายุครบ 80 แล้วยังมีชีวิตอยู่ รัฐบาลก็ยังดูแลทุกเดือนจนกว่าจะเสียชีวิต ส่วนกรณีเสียชีวิตก่อนอายุ 80 ปี เงินที่เหลือจะคืนทายาทเป็นเงินก้อน และ 4.สามารถนำไปลดหย่อนภาษี เต็มจำนวนเงินสะสมต่อปี

แนะ อย่าลาออกก่อนอายุ 60 ปี เพราะจะไม่ได้เงินสมทบจากรัฐบาล

เลขาธิการ กอช. กล่าวด้วยว่า ในกรณีที่สมาชิกลาออกก่อนอายุครบ 60 ปี ก็จะได้รับเงินออมและผลตอบแทนการลงทุนเฉพาะในส่วนของสมาชิก แต่จะไม่ได้รับเงินสมทบและผลตอบแทนการลงทุนในส่วนของรัฐบาล โดยเงินส่วนนี้จะถููกส่งกลับไปที่กองทุน ดังนั้น สมาชิกจึงไม่ควรลาออก ถ้าไม่มีเงินส่ง ก็ให้ทิ้งไว้อย่างนั้น เพราะรัฐบาลไม่ได้บังคับว่าจะต้องส่ง เพียงแต่ถ้าไม่ส่ง รัฐบาลก็จะไม่จ่ายเงินสมทบให้

สมัคร กอช. ได้หลายช่องทางทั้ง ธนาคาร-เคาน์เตอร์เซอร์วิส-แอปพลิเคชั่น

ทั้งนี้ สามารถสมัครเป็นสมาชิก กอช. ได้ที่ธนาคารออมสิน ธกส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ สถาบันการเงินชุมชนที่เข้าร่วม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ หรือใช้สมาร์ทโฟนโหลดแอปพลิเคชั่น “กอช.” ได้ ซึ่งจะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ว่าสมัครได้หรือไม่ โดยใช้เลข 13 หลักของบัตรประชาชน และเมื่อสมัครเสร็จ สามารถจ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย และกสิกรไทยได้ทันที แต่หากไม่มี 2 ธนาคารนี้ ก็ใช้เป็นคิวอาร์โค้ด หรือบาร์โค้ด ไปจ่ายได้ที่ธนาคารทุกแห่ง รวมทั้งตู้บุญเติม และไม่จำเป็นว่าสมัครที่ธนาคารไหน จะต้องส่งเงินที่ธนาคารนั้น สามารถส่งเงินได้ทุกธนาคาร ซึ่งในมือถือจะเป็นเหมือนสมุดคู่ฝาก สามารถดูข้อมูลเงินออมได้ @@@

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น