ทำไม?..สมาคมผู้ค้าปลีกไทย“ต้องคัดค้าน TOR“ ทอท.เปิดประมูลดิวตี้ฟรี

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ชี้ ทอท. เปิดประมูลดิวตี้ฟรีรายเดียว 4 สนามบิน ฟังไม่ขึ้น แนะ 6 ข้อเสนอ ให้ TOR เปิดเผย โปร่งใส ไม่ผูกขาด เป็นประโยชน์ต่อประเทศสูงสุด

“วรวุฒิ อุ่นใจ” ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวในรายการ “ลับคมธุรกิจ” ทางคลื่นมิติข่าว 90.5 ถึงกรณีบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เลื่อนการเปิดประมูลดิวตี้ฟรีของสนามบิน 4 แห่ง ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบินภูเก็ต, สนามบินเชียงใหม่ และสนามบินหาดใหญ่ ออกไป หลังจากบริษัทได้ประกาศหลักเกณฑ์และรายละเอียด หรือ ทีโออาร์ เพื่อรอให้ฝ่ายที่เห็นต่างออกมาชี้แจงเหตุผล ว่า สนามบินสุวรรณภูมิรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย ปีละ 60 ล้านคน ด้วยธุรกิจดิวตี้ฟรีเพียง 1 ราย แต่ในต่างประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวน้อยกว่าเรา กลับมีดิวตี้ฟรีหลายราย ส่วนใหญ่จะมี 3-4 ราย แยกเป็น บิวตี้คอสเมติก, เหล่าบุหรี่, เครื่องใช้ไฟฟ้า และแฟชั่น แต่หากจะมีดิวตี้ฟรีเพียง 1 ราย ก็มี 2 เหตุผล คือ รัฐบาลทำเอง หรือพื้นที่สนามบินมีขนาดเล็ก

รวบ 4 สนามบินเป็นสัมปทานเดียว อ้างเหตุขาดทุน เป็นการเอาของดีไปรวมกับของไม่ดี

“วรวุฒิ” กล่าวว่า การที่ ทอท.ให้เหตุผลว่าทำไมจึงมีดิวตี้ฟรีเพียงรายเดียว โดยอ้างว่าสนามบินมีทางออก หรือ Gate หลายทาง หากการจราจรทางอากาศ หรือ Traffic มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการมีดิวตี้ฟรีหลายราย อาจเกิดการเสียเปรียบนั้น ไม่ใช่เหตุผลที่จะนำมาอ้างได้ เพราะหากไปดูสนามบินอื่นๆ ก็เข้าข่ายนี้ทั้งหมด และทางสมาคมเสนอให้สัมปทานแก่ผู้ประกอบการหลายราย โดยแยกตามหมวดหมู่สินค้า ไม่ใช่โลเคชั่น นอกจากนี้ การรวบสัญญา 4 สนามบินมาเป็นสัมปทานเดียว โดย ทอท.อ้างว่า สนามบินเชียงใหม่ และหาดใหญ่ขาดทุนนั้น ทอท.คิดบนพื้นฐานของผู้ประกอบการรายเดิม ซึ่งมีรายเดียว และเมื่อรายนั้นขาดทุน เราต้องไปดูก่อนว่าเขาทำอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ถ้าไม่มีระสิทธิภาพ แล้วไปคิดแทนเขาทำไม กลายเป็นเอาของดีไปรวมกับของไม่ดี แต่ถ้า ทอท.เปิดกว้างให้มีผู้ประกอบการหลายราย เขาก็ไม่ได้มีข้อจำกัดแบบผู้ประกอบการรายนั้น

ให้สัมปทาน 10 ปี นานไป เพราะดิวตี้ฟรีคุ้มทุนภายใน 3 ปีเท่านั้น

“วรวุฒิ” กล่าวต่อว่า ธุรกิจดิวตี้ฟรี จะต้องจ่ายผลตอบแทนให้รัฐสูง เนื่องจากไม่ต้องสร้างอาคารเอง เพราะใช้พื้นที่อาคารของสนามบิน และลูกค้าก็ไม่ต้องหา ทำให้ไม่มีประเทศไหนที่เก็บค่าฟี(fee) ถูกๆ ส่วนใหญ่จะเก็บ 30-40% แต่บ้านเราที่สุวรรณภูมิเก็บ 15% และดอนเมืองเก็บ 19% ทำให้เราต้องออกมาต่อสู้ว่ารัฐไม่ควรเก็บค่าฟีต่ำ และเมื่อเทียบเรื่องจุดคุ้มทุน ของห้างสรรพสินค้าจะอยู่ที่ 5-7 ปี ส่วนธุรกิจดิวตี้ฟรีจะอยู่ที่ 3 ปี ดังนั้นการที่ ทอท.ให้สัมปทานนานถึง 10 ปี จึงถือว่านานเกินไป

6 ข้อเสนอ เพื่อให้ TOR โปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์

“วรวุฒิ” กล่าวว่า สมาคมผู้ค้าปลีกไทย จึงมีข้อเสนอแนะ 6 ข้อ ดังนี้ 1.ให้เร่งตรวจสอบว่าสัมปทานดิวตี้ฟรี อยู่ภายใต้พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ หรือไม่ 2.ให้เกิดการประมูลแบบหลายสัมปทาน หรือแบ่งตามหมวดหมู่สินค้า ยิ่งมีหลายรายเข้าแข่งขัน ยิ่งทำให้ธุรกิจดิวตี้ฟรีของเราเติบโตและพัฒนา 3.เสนอให้แยกทีโออาร์ดิวตี้ฟรีเป็น 3 ฉบับ ได้แก่ สุวรรณภูมิ 1 ฉบับ และแบ่งเป็นหลายราย, ภูเก็ต 1 ฉบับ และเชียงใหม่กับหาดใหญ่ รวมเข้าด้วยกันเป็น 1 ฉบับ

4.ทีโออาร์ควรแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ให้เกิดการแข่งขันด้านเทคนิคก่อน หากผ่านด้านเทคนิคแล้ว ค่อยไปแข่งขันด้านราคา ซึ่งทุกรายที่ผ่านเข้ามา ก็จะแข่งขันกันให้ราคาที่สูง วิธีนี้จะทำให้ ทอท.ได้ผลตอบแทนสูง และเป็นประโยชน์กับประเทศสูงสุด แต่ถ้าเอาเทคนิคกับราคารวมกัน แล้วให้น้ำหนักด้านเทคนิคสูงถึง 80% ส่วนน้ำหนักราคาให้แค่ 20% ผู้เข้าร่วมประมูลที่ให้ผลตอบแทน ทอท. 45% อาจแพ้อีกรายที่ให้ผลตอบแทนแค่ 20% ถ้าไปให้น้ำหนักด้านเทคนิคสูง ซึ่งวิธีนี้จะเอื้อประโยชน์ให้เอกชนได้ง่าย และไม่โปร่งใส 5.ทอท.ควรเปิดเผยข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมประมูลได้รับบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน ไม่เช่นนั้นรายเก่าจะได้เปรียบ เพราะเขาทำมาก่อน ก็จะรู้เรื่องยอดขาย รู้ว่าสินค้าตัวไหนขายดีหรือไม่ดี ทำให้รายอื่นเสียเปรียบ และ 6.หลังเปิดซองแล้ว ควรมีระยะเวลาในการทำแผนร่วมประมูล 60-90 วัน เพราะโครงการระดับแสนล้านแบบนี้ ให้เวลา 30 วัน รายอื่นทำไม่ทัน รายเก่ารายเดียวที่ทำทัน หรือทำแล้วง่ายกว่าคนอื่น เพราะตัวเองมีข้อมูลทั้งหมด ส่วนรายใหม่ต้องเข้ามาศึกษาทั้งหมดเลย

ทั่วโลกจับตา TOR ดิวตี้ฟรีไทย

“วรวุฒิ” กล่าวว่า สมาคมผู้ค้าปลีกไทยพยายามนำเสนอข้อมูลเหล่านี้สู่ประชาชน เพื่อให้เห็นว่ารัฐควรจะมีผลตอบแทนและรายได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ ไม่ควรเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายใดรายหนึ่ง และควรให้มีการแข่งขันเสรี เพราะความหลากหลายและการแข่งขัน จะทำให้การบริการดีขึ้น ส่วนธุรกิจอะไรที่ผูกขาด จะทั้งแพงและไม่ดี เราจึงเสนอว่าทีโออาร์จะต้องเปิดเผย โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อประเทศสูงสุด ซึ่งทีโออาร์ดิวตี้ฟรีของไทยถูกจับตาจากทั่วโลก เพราะไทยทำรายได้จากท่องเที่ยวเป็นอันดับ 4 ของโลก และมีการเติบโตของผู้โดยสารแทบจะสูงสุดในสนามบินทั่วโลกด้วย @@@

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *